Tuesday, October 26, 2010

Nettisivut muuttaneet/Page moved

www.akigreus.fi

Should this not work then: http://akigreus.squarespace.com/ works.

www.akigreus.fi

Jos ei toimi niin http://akigreus.squarespace.com/ toimii hätätapauksessa.

Saturday, August 28, 2010

Näillä tunnelmilla takas Salosta!

http://www.youtube.com/watch?v=JrdEMERq8MA

Some things in life are bad
They can really make you mad
Other things just make you swear and curse.
When you're chewing on life's gristle
Don't grumble, give a whistle
And this'll help things turn out for the best...

And...always look on the bright side of life...
Always look on the light side of life...

If life seems jolly rotten
There's something you've forgotten
And that's to laugh and smile and dance and sing.
When you're feeling in the dumps
Don't be silly chumps
Just purse your lips and whistle - that's the thing.

And...always look on the bright side of life...
Always look on the light side of life...

For life is quite absurd
And death's the final word
You must always face the curtain with a bow.
Forget about your sin - give the audience a grin
Enjoy it - it's your last chance anyhow.

So always look on the bright side of death
Just before you draw your terminal breath

Life's a piece of shit
When you look at it
Life's a laugh and death's a joke, it's true.
You'll see it's all a show
Keep 'em laughing as you go
Just remember that the last laugh is on you.

And always look on the bright side of life...
Always look on the right side of life...
(Come on guys, cheer up!)
Always look on the bright side of life...
Always look on the bright side of life...
(Worse things happen at sea, you know.)
Always look on the bright side of life...
(I mean - what have you got to lose?)
(You know, you come from nothing - you're going back to nothing.
What have you lost? Nothing!)
Always look on the right side of life...

Saturday, August 14, 2010

Selvennystä hyväksikäytöstä.

Koska edellinen teksti tästä aiheesta herätti kysymyksiä, yritän selventää hieman historiaani ja puhua hieman vähemmän taiteellisesti.

Kohtasin seksuaalisen hyväksikäytön 7 vuotiaana. Koska kyseessä oli ensimmäinen seksuaalinen kokemukseni, ei minulla ollut minkäänlaista vertauspohjaa siitä mitä seksi oikeasti on. Tästä johtuen kiinnostuin samanikäisiin kohdistuneesta seksistä koska se oli kaikki mitä tiesin seksuaalisuudesta. Vähitellen kasvettuani murrosikäiseksi tajusin että minulle oli tehty jotain väärää, tästä johtuen kiinnostukseni seksuaalisuuteen ja erityisesti hyväksikäyttöön nousi, erityisesti koska halusin tietää miksi näin tapahtui minulle ja miksi näin tapahtuu muille. Itsetutkiskelun seurauksena opin tunnistamaan mitä on seksuaalinen hyväksikäyttö ja miten se eroaa normaalista seksuaalisuudesta. Sen jälkeen kiinnostukseni asiaan hiipui.

En ole koskaan käyttänyt, ja sikäli kun tulevaisuutta osaan ennustaa, en tule koskaan käyttämään ketään seksuaalisesti hyväkseni. Koneellani olleet videot/kuvat olivat nuoren, seksuaalisen hyväksikäytön kokeneen ihmisen omaa terapiaa. Tapa oppia tunnistamaan mitä seksuaalisuus oikeasti on ja mitä on seksuaalinen hyväksikäyttö. Tätä ei ole helppo käsittää ihmisen joka ei ole koskaan kokenut vastaavanlaista traumaa. Paras vertaus olisi ihmiseen joka selviää vakavasta auto-onnettomuudesta ja sen seurauksena katsoo autokolari videoita uudestaan ja uudestaan. Tai henkilö joka selviää esimerkiksi terroristi kaappauksesta ja katsoo uutiskuvaa tilanteista jossa terroristi leikkaa ihmisen pään irti. Kyseessä on tapa selviytyä kovasta traumasta.

Se miksi kirjoitan näinkin yksityisestä asiasta julkisesti, on monisyinen, voin kuitenkin hieman lisätä. Koska olen itse kokenut kovan seksuaalisen trauman, tiedän mitä on kokea kova seksuaalinen trauma. Tiedän millaisen helvetin jokaisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä aiheutetaan. Tiedän kuinka seksuaalirikosten tuomiot eivät todellakaan vastaa teosta aiheutuvaa haittaa ja vauriota. Kirjoitan tästä koska tilastot kertovat noin 1/4n tytöistä ja 1/5 pojista joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi ennen 18 ikävuottaan. Suomessa tästä asiasta ei puhuta. Käytännössä tämä tarkoittaa noin puolesta miljoonasta (jos luvut ovat tuplasti liioiteltuja) noin kahteen miljoonaan (jos luvut ovat puolet alimitoitettuja) lapsuusajan seksuaalisen hyväksikäytön uhria.

Koska tapaan viikoittain ihmisiä jotka kertovat omista traumoistaan tiedän kuinka valtava ongelma tämä asia suomessa on, ja kirjoitan tästä koska tiedän kuinka suurta rohkeutta vaatii käsitellä itselleen tapahtunutta seksuaalirikosta.

Tekstini on niitä ihmisiä varten jotka haluavat tietää kaiken ehdokkaasta, ja niitä ihmisiä varten jotka käsittelevät samaa ongelmaa ja pelkäävät että tulo julkisuteen tekee heistä yhteiskunnallisia hylkiöitä. Lähes jokainen seksuaalisen hyväksikäytön uhri kokee traumaperäisen stressioireilun, ja valtava enemmistö näistä ihmisistä on itse heihin kohdistuneen seksuaalirikoksen takia oireillut tai kiinnostunut itse lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta hyväksikäytöstä. Valtava enemmistö ei koskaan tee mitään lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikosta koska muisto omasta kärsimyksestä on riittävän voimakas estämään häiriökäytöksen.

Tämä on valtava ongelma, ihmisille asiasta syntyvä kärsimys on haudattu ongelma yhteiskunnassa. Uhrit useasti sekoittavat oman päänsä ja oppivat puolustamaan tekijää ja kieltävät koko asian olemassaolon. Tai summittaisesti kohdistavat vihaa kaikkeen nuorten seksuaalisuuteen joka on omiaan luomaan vielä suurempia ongelmia. Nuoret ihmiset, pojat ja tytöt ovat luonnostaan seksuaalisia olentoja, tämän tekee varmaksi biologia ja ihmisen lisääntymisvietti. Opettamalla nuorille että alle 16 vuotiaan seksuaalisuus on pahaa, rikollista ja häpeällistä luomme tilanteen jossa todella lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö, häpäisy ja kaltoin kohtelu kasvaa, koska apua ei saa, edes pyytämällä.

15 vuotias joka rakastuu esimerkiksi 30 vuotiaaseen oppii yhteiskunnalta että hänen kokema rakkaus ja seksuaalinen vietti on likaista ja väärää. Tässä tilanteessa on omiaan syntymään persoonallisuushäiriöitä. Ratkaisu tähän ei ole se että opetetaan lapset että seksuaalinen vietti on väärää, niin kuin seksuaalikasvatus koulussa ja yhteiskunnassa pyrkii tekemään. Ratkaisu tähän on se että opetetaan yhteiskunnassa ero seksin ja rakkauden, ja hyväksikäytön ja raiskauksen välille. Tehdään selväksi että saa rakastua ja saa harrastaa myötämielistä seksiä, mutta hyväksikäyttö pitää osata tunnistaa, ja raiskauksesta pitää osata ilmoittaa.

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä?

1, Seksuaalikasvatus pitää aloittaa viimeistään 3-6 luokalla, pitää keskustella muun muassa siitä miksi jotkut oikeasti haluavat harrastaa seksiä vanhempien ihmisten kanssa, miten tässä tilanteessa voi suojella itseään jos siihen itse haluaa, miksi on suositeltavaa odottaa ennen seksin aloittamista, ja miksi on järkevää olla mieluummin oman ikäisten seurassa. Mutta jos nuori murrosikäinen todella haluaa harrastaa seksiä aikuisten kanssa, nuori löytää siihen kanavat tässä yhteiskunnassa aivan varmasti. Koska näitä kanavoita ei voida poistaa ilman että koko yhteiskunta tuhotaan, ja kriminalisoimalla teko itsessään heikennetään nuoremman osapuolen oikeusturvaa koska jo pelkästään vuosia kestävä oikeusprosessin riski aiheuttaa salailun ja piilottelun, joka on omiaan ajamaan halun valvomattomaan piiriin josta todistusaineistoa ei edes jää.

2, Seksuaalinen suojaikäraja tulee laskea 13-14 ikävuoteen, samoin äänestysikä sekä rikosoikeudellinen vastuu. Jokainen joka muistaa mitään omasta nuoruudestaan tajuaa että 14 vuotias ei ole lapsi, ja nykyistä nuorisorikollisuutta ei saada kuriin ilman ikärajan laskua. Vastaavasti jos ihminen voidaan tuomita rikoksesta ja väittää että ihminen on tarvittavan vanha tajuamaan rikoksen seuraukset, tajuaa ihminen myös tarvittavan paljon omasta seksuaalisuudestaan, ja yhteiskunnasta. Vastaavasti voi esittää kysymyksen tajuaako kovinkaan moni 30-40 vuotias joka pettää puolisoaan mitä oikeasti tekee? Täysi-ikäisyys ei ole merkki tarvittavasta kypsyydestä tehdä kaikki omat päätöksensä, vaan kypsyys itsenäisyyteen ja kyvykkyys, aikuisuus ja erityisesti halu tehdä omat päätökset ja itsenäistyä. Jo tarhasta sekä ala-asteelta alkava valtava paine joka kohdistuu nuoriin ja lapsiin ei helpotu pakottamalla nuoret ja lapset kahden tulen väliin, jossa toisaalta pakotetaan aikuistumaan mutta ei samanaikaisesti anneta mitään vastuuta omasta käytöksestä, käytöksen seurauksista ja yhteiskunnallisista asioista. Jos todella halutaan kasvattaa terveitä yhteiskuntatietoisia aikuisia, on nuorille annettava myös vastuuta omasta elämästään sekä yhteiskunnan asioista nuorempana, koska yhteiskunnan paineet ja odotukset kohdistuvat vielä nuorempiin.

3, Raiskauksesta ja hyväksikäytöstä annettavat rangaistukset tulee vastata raiskauksen ja hyväksikäytön todellista vahinkoa. Miniminä voidaan pitää useita vuosia vankilassa, julkinen seksuaalirikollisten rekisteri, pakkoterapia ennen vapautusta, lääkehoito jos riskiä uusia, lasten pakko huostaanotto, vahingonkorvaukset jotka vastaavat joitakin kymmeniä tuhansia työtunteja, vähintään. Uusijoille ihonalainen hormonivalmiste implantti joka toteuttaa kemikaalisen kastraation ja poistaa siten kaiken seksuaalisen halun, pakko hoito, vapautus vasta psykiatrin myöntävällä lausunnolla tai mahdollinen vankilasaari jossa voi elää loppu elämänsä ilman riskiä vahingoittaa muita. Elinikäiset vahingonkorvaukset uhrille, ja jos uhri päätyy itsemurhaan, vahingonkorvaukset maksetaan uhrin omaisille seuraavan 50 vuoden ajan. Omaisten puuttuessa seksuaalirikosten uhrien rahastoon joka käytetään uhrien terapiaan.

4, Poliisien määrärahat on syytä siirtää pois turhanpäiväisistä kunnianloukkaus tapauksista ja lievistä huumausainerikoksista ja keskittää väkivalta ja seksuaalirikosten tutkintaan. Oikeuslaitokseen ja erityisesti rikollisten eristämiseen on kanavoitava huomattavasti enemmän rahaa. Tosiasiassa tiettyjä psykopaattisia rikollisia ei ikinä pysty totuttamaan takaisin yhteiskuntaan vaan rikos tullaan uusimaan lähes poikkeuksetta aina. Tästä syystä tämänkaltaiset rikolliset on tosiasiallisesti eristettävä yhteiskunnasta loppu elämäksi ilman mitään mahdollisuutta vapautua. Myös oikeudenkäynnin pituus on kyettävä lyhentämään siitä mitä se valituksineen nyt on, useasta vuodesta, korkeintaan muutamaan kuukauteenn. Tämä onnistuu vain vähentämällä lainsäädännöstä moraalia vastaan rikokset eli suurin osa kunnianloukkauksesta, ilmaisunvapaudesta sekä lievät huumausaine rikokset sekä muut vastaavat, sekä lisäämällä huomattavasti oikeuslaitoksen määrärahoja.

5, Vaikka seksuaalisesta hyväksikäyttö ymmärretään yleensä tekemiseksi, eli ihminen pakotetaan tekemään jotain tai ihmiselle tehdään jotain, vastoin ihmisen tahtoa. Asia jonka kuulen uudestaan ja uudestaan puhuessani aikuisten kanssa tästä asiasta on se että kuinka paljon haittaa on aiheuttanut se että nuorena koettu seksuaalinen halua ei ole voinut toteuttaa koska sitä on pidetty epäkorrektina. Kohtaan kuukausittain ihmisiä jotka kertovat olleensa itse 12-13-14 vuotiaana ihastunut ja halunneensa seksiä ihastuksensa kohteen kanssa, joka on saattanut olla kymmeniä vuosia vanhempi kuitenkaan voimatta koskaan puhua asiasta ihastukselleen. Seksuaalista hyväksikäyttöä on myös luonnollisen halun estäminen ja pitäminen luonnottomana. Moni kohtaamistani aikuisista ihmisistä kokee vieläkin huonoa omaatuntoa, ja häpeän tunteita omista nuoruuden seksuaalisista tunteistaan. Vertaisin tilannetta keskiajan Eurooppaan jossa kaikki seksi oli kirkon moraalin määräämiä. Kukaan ei voi väittää että kirkon puuttuminen ihmisten omaan seksuaalisuuteen olisi ollut jotain muuta kuin vahingollista ihmisille. Tästä ei kuitenkaan puhuta nuorten ja lasten kohdalla.

Onko se että yhteiskunta pakottaa nuoret tiettyyn seksuaalisuus malliin terve käytösmalli? Aiheuttaako yhteiskunta pakottamalla nuoret häpeämään seksuaalisia tunteitaan jos ne kohdistuu aikuiseen suurempaa vahinkoa kuin jos nämä tunteet voitaisiin käsitellä ja kenties kokea avoimesti? Itse en osaa tähän asiaan vastata, mutta kun keskustelen ihmisten kanssa näistä asioista, tämä kysymys nousee yksityisissä keskusteluissa aina esille. Se että suomen 16 vuoden ikäraja ajaa nuoret 12-13-14 vuotiaat jotka haluavat kokea seksin aikuisen kanssa turvallisista ympäristöistä ja julkisen valvonnan alaisuudesta pimeisiin takahuoneisiin, hotelleihin ja jopa suoranaiseen prostituutioon. Kyseessä on yksinkertainen kysymys, millä saadaan lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö vähennettyä, nuorten ja lasten seksuaalinen kärsimys loppumaan mahdollisimman tehokkaasti. Eikä siitä millä saadaan oma moraalikehä hohtamaan voimakkaimmin. Omien keskustelujeni perusteella suosittelisin suojaikärajan, äänestysikärajan, rikosoikeudellisen ikärajan, sopimusikärajan yms. laskemista 13-14 ikävuoteen.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Age_of_Consent.png tässä vielä kartta eri maiden suojaikärajasta, suositeltavaa luettavaa.

Wednesday, August 11, 2010

US is a collapsing Empire

There are two fundamental ways a government can be run, either as a government for the people by the people, or as a government for the people by a specific group of people within that society. The first represents a democracy, the second represents an Imperium. To rule a democracy consensus amongst the majority members of the society must be reached, this is possible only by propositions and situations where either a majority benefits. To rule an Imperium the only requirement is sufficient political, economic or military might to either force the subjects to submission or separate the populace to different groups that can then be pitted off against one another and the central government seen as the only unifying force. The first principle is a tyranny, the second principle is a federation.

Most republics eventually form along direct ethnic, religious or cultural lines. A large enough minority with distinct enough cultural traditions within an otherwise culturally homogenous population will almost always find their desires over-ruled in any parliament or gathering. This will eventually create a situation where to maintain the common interest of the distinct group independence must be sought. Therefore almost all republics that form historically have a distinct cultural, religious or ethnic base strong enough to work as a bond between the different factions and avoid balkanization of the political situation where voting for anything expect your own cultural group is treason.

From this base nationalism, the concept of the nation as a single unit with a single culture can only rise once people have a distinct cultural identity as a separate whole from other such wholes. Historically this happens most often in the case of cultural and political minorities from a larger republic. Good example of this would be the USA. It is well understood that Great Britain at this point was not a republic but it was however considerably closer to a republic than tyranny. The connections between the Continentals and the British in general were far less than the difference between the present day immigrants in Arizona and the New Englanders originally from Canada.

To maintain such a wide array of different groups within the nation is easiest by creating a common shared goal, which when attained will give every member more than they could possibly gain as an individual. One such goal is the leadership position in the global market, being the richest country in the world. Once this unravels, as it is doing now, the next logical way of controlling such a country is by making sure the cost of withdrawing from the union is greater than staying in the union, this is easiest to do by government subsidies to failing states and as a last resort, the use of military might. There we can see that the US, which started as a republic of a single republic of smaller states working towards a common goal willingly, with a shared history, ethnicity, language and religion, is now a multi ethnic nation with vastly different individual goals with little shared language and an assortment of different religions as well as little shared history.

Therefore it is easy to see that over the course of the centuries the US has evolved from where it was originally, a republic, to an end result where it is closer to an empire. Only by continuously creating the impression that by expansion the members of the union can gain more than they lose can an empire such as this be held together. So as long as there were resources within easy reach the empire was at its height. Once these were used up and no room to expand physically was available the next step was economic expansion, but an empire that reaches the top becomes a danger to itself. The only way to generate more gain for the members of the empire when nothing can be acquired from outside is to target a specific group within the empire and take from them and give to the rest. This has gone on in history as long as written history exists.

So, now we are viewing the US Empire as it has always been. An empire that can only survive as long as it expands, when expansion stops, the belonging to the empire is no longer profitable as the best competitors have to pay for the upkeep of the worst. Those who work the hardest have to pay for the upkeep of those who work the least, to keep up the image that belonging to the empire is for the good of all. Were it to openly admit that it is only for the good of the empire the empire would cease to exists as all ethnic groups apart from the ruling group would immediately seek their own gain at the expense of others and central coordination would collapse. Thus an empire depends on the central powers ability to convince vastly different ethnic groups that belonging to the empire is in the interest of all. This is only possible by continuous expansion of power for the whole of the empire, only through that is it possible to both guarantee that the individual member of an empire believes their power is increasing and maintain the central governments power as absolute over lesser powers. Any power less than absolute would invite the 2nd strongest political group to attempt a coup.

As no power is ever absolute the main drive of an empire is twofold, an ever-expanding base of power for the central government, this is done either by seeking resources out there that can be used for the benefit of the central government, or seeking to destroy all other focuses of power in the empire, usually done by systematic merging of all power in the hand of the central government. Once the nature of empires and republics is understood it is easy to see that the US has been an empire for at least several hundred years. What differs in this moment from all the previous moments in history is that for the first time, the US Empire can no longer expand without triggering a war it cannot win. Because of this it is now turning to increasingly desperate attempts to gain power in a series of meaningless wars and wholesale economic destruction of any group that could threaten the central government. In the case of an advanced empire such as the US, the central government can be understood as those who have the most money, or in another way. The US is the merger of all public power in the state and all private power in the corporate, these two merge at the top to form a core for the central government which is composed of no more than a few hundred most wealthy, powerful and influential.

Such a system instinctively views any entry into the core of its power as a threat to those already in the core. The same way a republic views expansion as a threat to those already in the republic, the core of an empire views its expansion as a threat to those already in the core. Just as a republic will only expand when all other options are used so will a core of the empire only expand when all other options are used. Towards this backdrop it is easy to see the progress of the US economic collapse in its natural light. As the last days of an empire that no longer has anywhere else to grow. Having enjoyed a success all great empires enjoy it is now at a fork in the road where the options is voluntary transformation into a republic, and most likely a splitting of the union or a last ditch attempt to move more resources from out there to in here. First option would create a quick revival of the continental US production and a quick economic recovery similar to the east European states after the collapse of the USSR. The second option would most likely create a global war similar to the end of the Third Reich.

In closing, US is not a republic that is now transforming into an empire. It has been an empire for hundreds of years, but the illusion is being lifted as its methods are now used against its own population and there is now a chance to turn it into the republic it was 250 years ago.

Saturday, July 31, 2010

Vihreä energia, vihreä tuotanto ja tuotannon tehottomuus työllisyyden sekä talouden kehittäjänä

Essee jonka tein 23.06.2009

Kansisivu

Aki Greus


Helsingin avoin yliopisto, valtio-oppi.


Y105. / Kilpailuvaltio Suomi, lama ja uuden politiikan mahdollisuus (6 op)


Esseen aihe:Vihreä energia, vihreä tuotanto ja tuotannon tehottomuus työllisyyden sekä talouden kehittäjänä

Vihreä talous ja tehtävän määritelmä

Käytän vihreän talouden määritelmänä laajempaa määritelmää en pelkkää hiilidioksiinijalanjälkeä. Kaikki yhteiskunnan tuottamat päästöt, saasteet sekä eläin ja kasvikunnalle aiheuttamat tuhot määritellään saasteiden piiriin. Pelkän hiilidioksidin vähentämiseen tähtäävä ympäristöpolitiikka on yksinapainen ja käytännössä toimimaton järjestelmä siitä syystä että esimerkiksi uraanin kaataminen suoraan suomenlahteen ei lisää hiilidioksidia mutta on varmasti ympäristölle tuhoisaa. Ratkaisuehdotustani motivoi ihmisten etu, vapaus, talouden kehityksen takaaminen sekä ympäristölle aiheutettujen vahinkojen minimoiminen.

Pyrin toimimaan jatkuvan elintason ja evoluution olettamuksella eli olettamuksella ihmisen jatkuvasta halusta kehittyä eteenpäin itsenäisenä toimijana sekä ihmisen jatkuvasta halusta saada evoluution kannalta tärkeäksi kokemansa asiat. Siksi on syytä olettaa ihmisen kulutuksen ja kehityksen jatkuvan yleisesti samaan suuntaan kun aikaisemminkin. Kulutuksen on syytä olettaa tasapainottuvan tulevaisuudessa mutta ilman ympäristön tarjoaman kasvutilan vähenemistä kulutus tuskin vähenee tämän vuosisadan kuluessa. Jos ympäristön tilan huononemista ei korjata ja huomioida on syytä uskoa tämän vuosisadan puolessa välissä tai viimeisintään tämän vuosisadan lopussa tapahtuvan suur-katastrofin ympäristön dramaattisen nopean myrkyttymisen vuoksi.

Lähden siis olettamuksesta että ilman suurta muutosta ihmisen toiminnassa ihmiskuntaa sekä maapalloa kohtaa ekologinen romahdus joka tuhoaa suuren osan ihmisen toimintoja ylläpitävästä luonnonjärjestelmästä ja tämän katastrofin välttämiseen ja sen yli selviämiseen vaadittava muutos on toteutettava talouden romahduksen tilassa. Uskon kuitenkin vapaan markkinan pystyvän suureksi osin toteuttamaan pyydetyt tuotannot enkä näe syytä olettaa maailman kaupan romahtavan täysin edes suurten alueellisten sotien seurauksena. Esseen kannalta tulevaisuutta koskeva projektio on siis maailmasta jossa talouslama pahenee huomattavasti ja jatkuvan ympäristön tuhoamisen seurauksena alkaa laajamittaista yhteiskunnallista kaaosta sekä pahimmassa tapauksessa laajaa globaalia sodankäyntiä.

Tässä tilanteessa vuodesta 2009–2030 suomen on uudistettava koko energiantuotanto, sähköverkko, ruuantuotanto sekä muu taloudellinen toiminta vastaavaan uusiin haasteisiin sekä yritettävä selvitä yhtenäisenä valtiona ilman suurta poliittista romahdusta. Suositukseni sekä ideani talouden pelastamisesta ja vihreän energian sekä vihreän tuotannon käyttämistä talouden pelastamiseksi toimii siis pääosin kuvailemani kaltaisessa poliittisessa tilanteessa. Soveltaminen rauhanaikaiseen tasapainoiseen maailmaan vaatisi hieman erilaista visiota.

Kolme kivijalkaa

Perustan vihreän talouden sähkötuotannon sekä käytön kolmelle kivijalalle, Kierrätys, Kestävyys ja Kehitys. Kierrätyksellä tarkoitetaan sähkönkäytön vähentämistä yhteiskunnallisissa tilanteissa pyrkimällä mahdollisuuksien mukaan kierrättämään. Esimerkiksi hukkalämmön tehokas kierrättäminen, jätteiden kierrättäminen ja polttaminen yms. Kaivosten rakentaminen sekä käyttö tuottavat laajamittaista saastuttamista, esimerkiksi kuparin tuottaminen kaivoksella aiheuttaa laajamittaista tuhoa kuparin jalostamiseen tarvittavan työn vuoksi. Siksi on syytä katsoa helposti saatavilla olevia lähteitä metallien tuotannossa jotka eivät vaadi uusien kaivosten rakentamista. Paras tuotantotapa tämän päämäärän saavuttamiseksi on tehostamalla jätteenkierrätystä sekä rakentamalla jätteenpoltto laitoksia. Polttamalla kierrätykseen kelpaamaton jäte on mahdollista tuottaa energiaa joka saastuttaa ympäristöä vähemmän kuin suuret kaatopaikat jota suomestakin löytyy. Yhteiskuntajätteen tuotanto on väistämätön tosiasia ja riippumatta kierrätykseen tähtäävistä ohjelmista ja säännöistä jätteen tuotannosta ei tulla pääsemään täysin irti, on siis syytä ottaa jäte hyötykäyttöön ja kehittää keinoja jolla kaikki ihmisyhteiskunnan tuottamat tavarat jotka eivät itsessään ole hyödyllisiä pyritään kierrättämään.

Toinen kivijalka, kestävyys tarkoittaa tuotannon sekä kulutuksen perustuvan kestävään malliin jossa minimivaatimuksena on maapallon luonnonvarojen uusiutuminen vähintäänkin yhtä nopeasti kuin niiden käyttö. Kestävyys tarkoittaa myös tuotteiden kehittämistä niin että valmistettu hyötytarvike kestää jatkuvassa käytössä pisimmän mahdollisen ajan. Kestävän kehityksen olennaisena osana on myös laajojen alueiden varaaminen luonnon omiin tarpeisiin toimimaan puskurivyöhykkeenä luonnon tilanteen nopeille muutoksille. On syytä kehittää keinoja jolla mahdollisimman moni yhteiskunnan mekaaninen tai tekninen funktio toteutetaan käyttävällä eläviä organismeja.

Tästä päästäänkin seuraavaan kivijalkaan, kehitykseen. Kehityksellä tarkoitan jatkuvaa teknologisen kehityksen etenemistä pisteeseen jolla on mahdollista vähimmällä mahdollisella työllä saada suurin mahdollinen hyöty. Eli sama sanottuna toisella tavalla, kehitys on pyrkimystä vapauttaa ihminen evoluution ja kulutuksen fyysisistä rajoista ja saada kehitys toimimaan irrallaan fyysisen maailman tarpeista. Erottamalla ihmiskunnan evoluutio fyysisen maailman tarpeista kuten ruuasta on lopulta mahdotonta sotia ruuasta. Eläinkunnassa jo osoitettu tosiasia on kilpailun tapahtuvan aina kun on rajallinen määrä resursseja ja rajaton tai nopeasti kasvava määrä kuluttajia. Keskittymällä Kestävyyden sekä Kierrätyksen avulla vähentämään jokaisen kuluttajan vaikutusta, sekä vähentämään kuluttajien määrää yleisemmin nostamalla elintasoa joka korreloi vähenevän syntyvyyden kanssa, voidaan Kehityksen avulla kattaa uudet tarvittavat resurssit.
Näillä kolmella kivijalalla lepää suosittelemani taloudellinen malli. Lähemmällä tarkastelulla esittelen mitä käytännön sovellutuksia ja ratkaisuja tällä mallilla nousee esille.

Käytännössä?

On syytä muistaa että nykyinen kuluttava yhteiskuntamalli saavuttaa aika-ajoin pisteen jossa on mahdollista taata yhteiskunnassa eläville ihmisille riittävän korkea elintaso työpanoksella joka ei vaadi yhteiskunnan jäseniä käyttämään samaa määrää työtä. Tuotannon tehokkuuden noustessa on jouduttu laskemaan ihmisiltä vaadittua työpanosta tai nostamaan kulutusta. Yhteiskunta malli joka perustuu BKT:n kasvattamiseen, ei kykene laskemaan työpanosta tai työpäivää ilman todella vahvoja perusteita. Vaikka on selvää että ihmisten onnellisuus, työkyvykkyys, eliniän odote sekä muut yhteiskunnallista hyvää mittaavat mittarit hyötyisivät lyhennetystä työpäivästä, BKT toisaalta kärsisi. On myös selvää että moni yhteiskuntaa kehittävä ja yhteiskunnallisesti merkittävä päätös ei ole perusteltu eikä kyetä perustelemaan BKT:llä ja yhteiskunta malli joka seuraa pelkkää BKT:tä ei kykene tarvittaviin uudistuksiin. Toisin sanoen, yhteiskuntamalli joka seuraa vain kulutusta ei kykene seuraamaan kehitystä. Tällä hetkellä olisi mahdollista muodostaa koko EU:n alueen energiantuotannon pohja vihreälle energialle esimerkiksi aurinkopaneeleille Afrikkaan. Arvioitu hinta tälle tuotannolle on noin 2.000 miljardia euroa, summa kuulostaa isolta mutta jo talouden elvyttämiseen käytetty rahasumma on 3-4 kertaa suurempi. En keskity tämän enempää taloudelliseen hyötyyn ja tilanteeseen, sanon vain että on selvää että nämä ehdotukset kyettäisiin toteuttamaan nopeasti ja tehokkaasti jos maailman taloudellinen malli perustuisi toimivaan pohjaan eikä nykyiseen velka-inflaatio-BKT kolmijalkaan.

Käytännössä suomessa on tällä hetkellä 400–900.000 työtöntä ja valtavasti käyttämätöntä taloudellista voimavaraa joka voitaisiin halutessaan kohdistaa yhteiskunnan palvelujen takaamiseen sekä kehittämiseen. Jos oletetaan tästä luvusta korkea arvio 1/3 olevan ns:”sosiaalipummeja” joilla ei ole tarkoitustakaan tehdä työtä missään olosuhteissa saadaan silti 300–700.000 työtöntä jotka hyvällä talouden sekä sosiaaliturvan rakenteella voitaisiin helposti saada työelämään. Suomesta löytyy tällä hetkellä kolme suurta tuulivoimalan tuotantoon soveltuvaa aluetta. Turun & Ahvenanmaan saaristo, Merenkurkku sekä Perämeri. Näihin kolmeen saaristoalueeseen kyettäisiin rakentamaan riippuen arviosta muutamasta tuhannesta useaan kymmeneen tuhanteen megawattiin kapasiteettia. Suomeen tällä hetkellä rakenteilla olevan ranskalaisen ydinvoimalan valmistuskustannukset ovat noin 4.5 miljardia ja koko projekti suuruuden hulluudessaan tuo mieleen Titanicin rakentamisen. Tällä hetkellä markkinahinnoilla ilman ryhmä-alennusta on mahdollista ostaa yhden megawatin tuotantoon kykenevä tuulivoimala noin miljoonalla eurolla. Täten Olki3n rakentamiseen käytetty 4500 miljoonaa olisi riittänyt noin 4.5 gigawatin tuulivoiman kapasiteettiin vähintäänkin markkinahinnalla ja todennäköisesti huomattavasti sen yli valmistus ja markkinahintojen laskiessa ryhmäalennuksen vuoksi. Olkiluodon reaktori 3 on suurine ympäristöllisine riskeineen, yhdistettynä valtavaan hintaan, matalampaan hinta-hyöty suhteeseen sekä poliittisine paineineen käytännössä poliittinen itsemurha. Olkiluodon reaktorin 3 kokonaisteho on noin 1800mw kun valmistamiseen käytetyn noin 4.5 miljardin euron panostuksella olisi seuraavan 10–20 vuoden aikana saanut suomeen noin 3 kertaa enemmän sähköntuotantoa ilman ydinvoiman riskejä. Ydinvoiman rakentaminen ei ole suomen taloudellisten intressien mukaista tällä hetkellä, se on kylläkin suuryritysten johtajien intressin mukaista, samoin kuten laajan sotilasteollisen kompleksin ylläpitäminen rauhan aikana ei ole maan taloudellisen intressin mukaista ja voi jopa johtaa maan talouden romahtamiseen kuten yhdysvalloissa2009 tai neuvostoliitossa 1991.

On siis selvää tuulivoiman olevan tällä hetkellä järkevämpi vaihtoehto kuin ydinvoima. Joka tapauksessa kolmannen ja myöhäisen kolmannen sukupolven ydinvoiman rakentaminen joka ei perustu pelletti ydinvoimaan tai matalalämpöreaktoriin jonka toiminnassa ei juuri tarvitse vaihtaa reaktiossa käytettyä uraania on taloudellisesti kannattamatonta. Tuulivoimalla ei kuitenkaan kyetä takaamaan suuren alueen koko sähköntuotantoa ilman kalliita sekä ympäristöllisesti haitallisia akku tai dynamo järjestelmiä. On toki mahdollista rakentaa koko maan sähkötuotanto pelkän tuulivoiman varaan tämä saattaisi johtaa tilanteeseen jossa realistinen sähköntuotanto on huomattavasti suurempi kuin tarvittava sähkömäärä ja siinä tapauksessa sähkön tuottaminen tuulivoimalla on ympäristöllisesti suurenevassa määrin haitallista sähköntuotanto tarpeen noustessa huomattavasti suuremmaksi kuin saman määrän tuottaminen muilla keinoilla. On siis tarvetta saada toimiva sähköntuotannon perusverkko jota käyttämällä voidaan taata sähköntuotannon tasainen ulosanti ilman suurempia ailahteluja. Tämän sähköntuotannon osan pitää olla tasapainoinen ja riippumaton markkinoiden tai luonnon ailahteluista ellei suurimpia ailahteluja lasketa mukaan. Jos maailmanmarkkinoilla tapahtuu täydellinen romahdus tai maapalloon törmää meteoriitti ei sähköntuotantoa voida taata eikä siihen myöskään ole syytä ihmiskunnan kuollessa. Suurimpiin katastrofeihin ei siis ole syytä varautua yhteiskunta tasolla mutta sähköntuotannon on kyettävä ylläpitämään lähes kaikissa oloissa perus tasolla. Tähän tarkoitukseen on resurssien jolla sähkö tuotetaan oltava kotimaista ja riittävän nopealla vauhdilla uusiutuvaa jotta sähköntuotanto on kannattavaa. Puuhake sekä biopolttoaineet eivät riitä suomen sähkötuotanto kattamaan missään suuressa mittasuhteessa. On toki mahdollista käyttää näitä sekundaarisina sähköntuotannon menetelminä mutta suureen tuotantoon näiden varaan ei ole syytä toivoa. Suomessa on toki yksi suuri käyttämätön luonnonvara jonka käyttöä on syytä nostaa suuresti, jäte. Jätteenpoltto tarjoaa suuren kotimaisesti tuotetun helposti poltettavan energisen polttoaineen. Vaikka pelkällä yhteiskuntajätteellä ei ole mahdollista taata koko suomen sähkötuotantoa on kuitenkin mahdollista tuottaa suuri osa sähköstä ja lämmitysenergiasta jätteenpoltolla. 1 tonni polttokelpoista jätettä riittää tuottamaan noin 2/3MWh ja noin 2MWh lämpöä eli suomen noin 70.000.000 tonnista jätettä josta noin 50–60% ei kierrätetä eikä polteta kyettäisiin, noin 75 % hyötysuhteella jossa 25 % jätteestä on joko polttokelvotonta tai kierrätyskelpoista tuottamaan noin 25TWh sähköä ja noin 75TWh lämpöä, suomen vuoden 2007 sähkönkokonaiskulutus oli noin 90TWh

Jätteenpoltossa on kuitenkin taloudellisena hyötynä, tuotannon tasapainoinen ei ailahteleva kapasiteetti. Jätteenpoltolla voitaisiin siis tuottaa noin 20–30% koko suomen sähkönkulutuksesta pelkästään suomalaisella tasaisella jätteentuotannolla. Yhdestä tonnista elektroniikka jätettä saadaan kierrättämällä muun muassa noin kilo kultaa, samoin yhdestä tonnista sekajätettä saa kierrättämällä usean sata kiloa kierrätyskelpoista materiaalia joka kyetään myymään maailmanmarkkinoilla. Euroopan ja eteenkin etelä sekä itä Euroopan jätteiden kierrätys poltto tai loppukäsittely laitteisto on huonoa tai olematonta ja kapasiteetti ylikuormitettua kuten esimerkiksi Napolin jätevuorista on havaittavissa. Siksi moni maa on halukas maksamaan jätteitä vastaanottavalle ja loppusijoittavalle maalle. Tässä olisi suomelle hyvä ympäristöystävällinen taloudenkehittämisen vaihtoehto. Koska yhteiskuntajätteitä tullaan tuottamaan jatkossakin riippumatta siitä onko talouslamaa tai ei ja nämä jätteet on käsiteltävä ja loppusijoitettava ja korkealla teknologialla on mahdollista kierrättää ja polttaa suurin osa tästä jätemäärästä. Jos tuulivoimalla tuotettaisiin 20 % suomen energiankulutuksesta kuten on mahdollista ja jätteenpoltolla suomalaisella jätteellä toiset 20–30% voitaisiin maahantuonnilla saada rahaa jätteiden tuonnista sekä kierrättää, polttaa ja myydä tuotettu sähkö sekä raaka-aineet kuten metallit takaisin maailmanmarkkinoille. Tätä menetelmää käyttäen japanin talous nousi toisen maailmansodan jälkeen kierrättämällä yhdysvaltalaista romumetallia. Jätteenpoltto ja kierrätyslaitoksen rakentaminen itäsuomeen Pietarin läheisyyteen esimerkiksi Imatralle ja polttamalla ja kierrättämällä osia Pietarin kaupunkijätteestä olisi mahdollista vähentää suomenlahteen pääsevien ympäristömyrkkyjen määrää.

Kuten kuka tahansa taloussietelijä sanoo, hyvän kaupan periaate on ostaa halvalla ja myydä kalliilla. Jos suomella on mahdollisuus ottaa vastaan jotain jota muuta maat ei halua ja tuottaa tästä tavarasta käyttäen suomalaista työvoimaa jotain josta muut maat ovat valmiita maksamaan, on tätä mahdollisuutta syytä käyttää parhaan mukaan. Työvoima reservin vapauttamiseksi olisi syytä siirtyä kansalaispalkkaan ja tämän jälkeen helpottaa pienyritysten ja eteenkin ympäristöystävällisten tuotantomallien kuten aurinko, tuuli, maalämpö, jätteenpoltto sekä muihin samankaltaisiin energiantuotanto kanavoihin. Maataloustukiaiset on myös syytä poistaa askeleittain ja vähentää työvoima sekä ostovoimaverotusta, täten maanviljelijöiden pääasiallinen tulo on suuremmassa määrin tuotteiden myynti, ei sosiaaliturvaverkosto. Samalla on myös syytä vähentää tai kokonaan lakkauttaa valtion sekä kuntien rahoilla kulttuuripalveluiden tukeminen ja kanavoida tämä raha köyhien ja keskituloisten palkkaveron, ostoveron sekä matkaverojen laskemiseen. Laskemalla palkkaverotusta on mahdollisuus taata pienipalkkaisille mahdollisuus käydä haluamissaan kulttuuripalveluissa ilman valtion määräävää voimaa siitä mikä on oikeaa mikä väärää kulttuuria. Valtion johtaman kulttuuribudjetin tukeminen aiheuttaa aina tilanteen jossa muodostuu high-brow ja low-brow kulttuurit, eli valtion suurella veromäärällä tukema kulttuuri sekä köyhien kulttuuri jota valtio yrittää hävittää. Tämänkaltainen valtion valikoiva moraalikäsitys jossa yksi kulttuuri on oikea ja muut vääriä ei sovellu 2000 luvulle. Samoin uudistamalla suomessa oleva suhteettoman suuri sotilas-teollinen kompleksi ja käyttämällä suuri osa nykyisistä puolustusmenoista palkka sekä ostovoimaverotuksen vähentämiseen olisi mahdollista dramaattisesti lisätä kansalaisten ostovoimaa. Suomessa ei tällä hetkellä ole todellista työvoimapulaa, tosiasiassa suomen noin 400.000–800.000 työtöntä riittäisi mainosti täyttämään kaikki suomessa teoriassa auki olevat työpaikat, ongelma on koulutuksen, palkkatason, ostovoiman sekä sosiaaliturvan rakenteessa. Suomalaisten hoitajien paetessa norjaan ja saudi-arabiaan parempien palkkojen toivossa tulee filippiiniläiset hoitajat suomeen. Tämänkaltainen työväestön valuminen ketjulla maasta toiseen on nykyisen talousmallin tuotanto. Jos samanaikaisesti suomeen otettaisiin tasainen tuloverotus joka koskee kaikkea ansaittua tuloa joka ylittää vuodessa noin 20.000 euroa samalla prosentilla riippumatta ylittävän osuuden määrästä olisi mahdollista hankkiutua eroon palkkakuoppia aiheuttavasta verotuksesta. Palkkakuopilla tässä yhteydessä tarkoitan mahdollisuutta ansaita nettona vähemmän bruttopalkan noustessa ja veroasteen noustessa tehden ylimääräisen työn tai nettoansion itse asiassa kannattamattomaksi.

Toteuttamalla edellä mainitsemani työvoimapoliittisen rakenteen sekä sosiaaliturva, valtion moraalisen orientaation sekä puolustusbudjetin radikaali uudelleenjärjestely olisi mahdollista vapauttaa laskelmieni mukaan noin 8 miljardia euroa vuodessa jos mukaan lasketaan 550e/kk kansalaispalkka jokaiselle suomen kansalaisella joka on 18 vuotta täyttänyt. Näillä noin 8lla miljardilla eurolla voitaisiin tehdä suuria uudistuksia ja ehdottamani vihreän talouden kapasiteetin rakentaminen on tällä rahamäärällä tosiasiassa helppoa.

Olen esitellyt nyt jo muutaman kivijalan talouden pelastamiseksi vihreillä periaatteilla, esseestä puuttuu kuitenkin vielä kaksi suurta aihetta, ydinvoimalla tuotettu energia sekä maatalous.

Ydinvoima talouden pienenä ytimenä

Ydinvoima nykyisessä muodossaan ei ole toimiva ratkaisu, tämän tosiasian ymmärtämiseksi ei tarvitse olla nero. Jos oletetaan loppusijoituksen jatkuvan vain 100 vuotta sekä rakentamisen ja tuotannon etenevän aina täysin laskelmien mukaisesti ydinvoima tuottaa noin 1/5n enemmän energiaa kuin rakentamiseen on käytetty. Valtava turvarakennelma, metallien valmistaminen ja muu vastaavanlainen toiminta vie itse asiassa ydinvoima taloudellisen kannattavuuden syvälle pakkasen puolelle. Suurin osa ydinvoimalla tuotetusta sähköstä perustuu veden tai muun nesteen lämmittämiseen ja ajamiseen turbiinien läpi. Tämän kuitenkin periaatteessa yksinkertaisen reaktorimallin valmistamiseen menee valtava määrä energiaa sekä taloudellista kapasiteettia. Yhden tuulivoimalla tuotetun MW/h hinta on noin 55.80USD kun saman sähkömäärän tuottaminen hiilellä on noin 53.10USD. Hinta ero saastuttavimman/halvimman sekä puhtaimman/kalliimman voiman suhteen nykyisellä markkinatilanteella on vähäpätöinen. Tuulivoima vähäisen purku ja kierrätys kulujensa vuoksi ylittää ydinvoiman taloudellisella tehokkuudellaan ilman mitään todellista kilpailua. Voisi epäillä ydinvoiman olevan nykyinen fallinen teknologia jossa iso on parempaa, kuten 1910 luvulla valmistettaessa Titanicia ei järki, logiikka eikä taloudelliset intressit merkinnyt juuri mitään, sama pätee nykyiseen olkiluoto 3 reaktoriin jonka rakentamista voidaan pitää freudilaisena kompensoivana toimintana, kaikkine virheineen. Ydinvoimaa ei kokonaisuutena kuitenkaan ole syytä hylätä. Ydinvoima takaa tasaisen energiantuotannon ja jos nykyisistä suuri on parempaa rakentamis-periaatteesta päästään pieniin hajautettuihin ratkaisuihin ja korkea-aktiivisen ydinjätteen ongelma voidaan ratkaista takaa ydinvoima yhden tukijalan suomen energiantuotantoon.

Ydinvoimaa nykyisillä EPR reaktorimallilla sähkön tuottaminen on koko ketjun alusta loppuun aloittaen uraanin kaivamisesta ja lopettaen loppusijoittamiseen taloudellisesti lähes +-0 toimintaa materiaaliin käytetyn energian olevan lähes yhtä suuri 100 vuoden aikana kuin ydinvoimalla tuotettu sähkö. Mukaan lasketaan kaivostoiminnassa kuluva sähkö suoraan ja epäsuorasti, mukaan luetaan siis kaivoslaitteistoiden rakentaminen, tutkiminen, käyttäminen, bensa, huolto, miestyötunnit ja kaikki muut ydinvoiman käyttöön menevät voimat. Näin laskettuna on ydinvoima pääasiallisesti sähkön siirto, ei sähkön tuotto menetelmä, toisin sanoen, ydinvoimalla tuotettu energia tuottaa sähkö lähes saman verran, joissain tapauksissa hieman enemmän, kuin koko tuotantoketjuun kuluva energia kokonaisuutena. Ydinvoima nykyisellään on siis pääosin valtava dynamo eikä generaattori. Joka tapauksessa nykyiselläänkin ydinvoima tarjoaa mahdollisuuden toimintaan jota harva uusiutuva energianmuoto takaa vähentäen samalla saasteiden määrää. On mahdollista käyttää ydinvoimaa, eteenkin seuraavan sukupolven pelletti ydinvoimaa tuottamaan suuria määriä energiaa tasaisella syötöllä. Alkuinvestoinnit ovat valtavat mutta koska yhdistettynä muuhun vihreään energiantuotantoon ydinvoima muodostaa pääosin sähköverkkoa vakauttavan rakenteen.

Nykyisellään on ydinvoimaan käytetty aika syytä käyttää kehittämään ja testaamaan 4n ja 5n sukupolven reaktoreja ja niiden mahdollista rakentamista suomeen, olkiluoto 3 on syytä purkaa ja sopimusrikkomuksesta on nostettava syyte AREVA sekä teollisuuden voimaa vastaan. Fuusio voima on tulevaisuuden ratkaistu mutta tällä hetkellä fuusion kaupallinen laajamittainen käyttö taloudellisesti hyväksyttävällä tasolla on aikaisintaan 25 vuoden päässä, suurella todennäköisyydellä tähän menee kuitenkin 40–50 vuotta. Teknologian kehitystä on kuitenkin syytä jatkaa fuusion suuntaan mutta tällä hetkellä energiantuotanto on suunnattava tuuleen, jätteenpolttoon, aurinkoon sekä pieniin hajautettuihin toimintakeskuksiin nykyisen keskityksen sijaan.

Kolme muuta

Vihreä talous on enemmänkin kuin vihreä sähkön tuotanto, vihreään talouteen kuuluu kaikki yhteiskunnan alueet mukaan lukien maatalous, teollinen tuotanto, kaivannaiset, palvelut ynnä muut. Näistä olen suurimpia jo käsitellyt, metallien tuotanto jätteidenkäsittelyllä ja mahdollisesti jopa ottamalla suomeen vastaan muualta Euroopasta tuotavaa jätettä ja käsittelemällä. Sähköntuotanto tuulella, jätteillä sekä ydinvoimalla. Jäljelle jää pääosin maatalous, palvelut sekä liikenne. Aloitan maataloudesta.

Maatalous on syytä keskittää ihmisten terveyden ylläpitämiseen. Nykyisellään suurella lannoitteiden ja nitraattien määrällä tuotettu maatalous joka aiheuttaa valtavaa järvien, vesistöjen ja suomenlahden yleistä saastumista sekä vihertymistä alkaa uhata ihmisten terveyttä tavalla joka ei ole kestävää. Maatalouden lannoitteiden ylivuoto sekä tehomaatalouden eläinoikeustilanne ja talouden yleinen tilanne muun muassa luomutuotteiden myynnin osuuden kasvu kertoo tulevaisuuden trendistä. Pienmaataloudet, luomu, paikallinen, hajautettu, ympäristöystävällinen, vihreä, eläinystävällinen ovat termejä jotka tulevaisuuden maataloudelle tulee olemaan yhä tärkeämpiä. Kuten aikaisemmin jo ilmaisin olisi maataloustukiaiset sekä muut tuotantoa vääristävät tekijät syytä poistaa ja keskittyä vapauttamaan ostovoimaa ja tukea lainsäädännöllä ja eettisillä päätöksillä maantaloustuotantoa. Maatalouden on myös syytä perustua tuotantomalliin jossa kasvatetun ruuan terveysvaikutukset ovat kattavasti selvitetty eikä vain muutaman suuryrityksen kuten Monsanton omissa tutkimuksissa. Tästä syystä GM ruuat olisi kiellettävä laajasti koska kuten DDT, Uraanihammastahna, Tupakka ja moni muu suuryritysten ja sokean uskon aiheuttama terveys ja ympäristökatastrofi on GM ruualla mahdollisuus samankaltaiseen kaaokseen.

Ruuan tuontia halvemman tuotannon maista on myös syytä vähentää jos halvan tuotannon ympäristö tai ihmisoikeus asemasta ei ole varmuutta. Orjatyön hävinneen 1880 luvulla yhdysvaltain etelävaltioista ei tarkoituksena ole siirtää orjatyötä Etelä-Amerikkaan ja tuottaa suuri määrä elintarvikkeita ja tuotantotarvikkeita läntisille markkinoille tuhoamalla paikallisen väestön elinedellytykset sekä ajamalla suuria määriä maailman ihmisistä ennenaikaiseen hautaan nälkäpalkalla samalla kun pellot muutetaan ulkomaan kauppaan soveltuviksi.

Julkisesta liikenteestä voin lyhyesti sanoa että sen olisi syytä olla ilmaista, laaja-alaista, nopeatoimintaista ja tehokasta itsestään selvistä syistä. Julkinen liikenne on huomattavasti kustannustehokkaampaa ja hyödyllisempää kaupunkialueella kuin yksityinen liikenne, laajat tieverkostot sekä parkkihallit.

Koska pelkästään palveluihin perustuva yhteiskunta ei toimi eikä tule toimimaan on palveluiden tärkein tehtävä oltava tuotantoa sekä ihmisten yleistä hyvinvointia tukeva rakenne. Moderni talous ei voi toimia periaatteella jossa kiinasta, Indokiinasta, Afrikasta, Etelä-Amerikasta sekä köyhästä maailmasta yleisesti tuodaan orjatyöllä tuotettuja tavaroita Eurooppaan jotta Euroopan teollinen keskiluokka voi opetella hieromaan toisiaan ja elämään toimeentulotuella. Toimivat palvelut on kuitenkin perustettava tukemaan ihmisten elämää ja toimeentuloa aloilla joita ei ole mahdollista hoitaa vapaaehtoisesti tai harrastemuotoisesti. Siksi palveluiden on syytä keskittyä aloille joilla toimimiseen tarvitaan erikoistuminen ja koulutus. Alat joilla toiminen palkkatyönä on lähinnä hyvää huumorintajua vaativaa tekotyötä jonka oikea panos on täysin mitätön ja työn olemassaolo perustuu jatkuvan kasvun kuplaan, jossa jokaisella on pakko olla työtä, riippumatta työn taloudellisesta mielekkyydestä, muistuttaa hulluudessaan neuvostoliiton aikaisesta perinteestä pistää 80 vuotta vanhat naiset museonvartioiksi, koska jokaisella on pakko olla työtä. Palveluyhteiskunta käsite muodostuu todennäköisesti samanlaiseksi kuplaksi kun kansantasavalta tai kapitalistinen demokratia. Siksi on syytä kysyä olisiko oikeampi muoto vapausyhteiskunta, jossa yhteisön jäsenet ovat vapaita toteuttamaan itseään niin paljon kuin suinkaan mahdollista. Tältä periaatteelta katsellessa on syytä uudistaa koko talouden malli, kuten neuvostoliiton romahtaessa oli keskitetty hallintatalous pakko uudistaa ja pelkkä kosmeettinen maali siellä ja täällä ei riittänyt on nyt pakko tehdä kokonaisvaltainen uudistus tai seurata kuinka sama ketju jatkuu tulevaisuudessakin. Eräänlainen Eudaimonismi on tähtäyksen arvoinen asia. Yhteiskunta jossa jokainen on vapaa niin pitkälle kuin suinkaan mahdollista ja jokaisella on oikeus tehdä mitä haluaa niin kauan kuin tällä vapaudella ei tuhota toisten ihmisten kykyä toteuttaa itseään. Tietenkin oikean yhteiskunta vapauden saavuttaminen on mahdotonta ja vapauden paradoksiksi riittää tämä esimerkki.

Jos olen vapaa olenko vapaa murhaamaan toisen, jos olen vapaa olenko vapaa kieltäytymään tulemasta murhatuksi?

Eli niin sanotut positiiviset (Freedom to)ja negatiiviset vapaudet(Freedom from), tarkemmin käsitelty Isaiah Berlinin teoksessa ”Two concepts of liberty”. Oikeaa vapautta ei ole olemassa eikä ole oikeaa Eudaimoniaa. Kuitenkin vihreän talouden sekä tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen perustuvan elämän etsimiselle on tarpeen selvittää yhteiskunnallisella tasolla missä on meidän yhteiskunnan unelma arvo, mihin yhteiskunnalliseen ja toiminnalliseen tilanteeseen me oikeasti haluamme. Ilman käsitystä siitä paratiisista johon me haluamme saatamme päättyä toisen ryhmän paratiisiin. Ja kuten tiedämme, yhden paratiisi on toisen helvetti. En usko että nykyinen pelkkään työhön rakentuva talouden pohja ja jatkuvaan inflaatio-velka-työllisyys kuplaan perustuva talouden jatkuva kasvu voi toimia pidemmän aikaa. Toimiva talouden uudistus joutuu ottamaan mukaan muitakin asioita kuin pelkän vihreän talouden, vaikka vihreällä taloudella on vielä tämänkin lisäksi annettavaa johon menen seuraavaksi.

Huumeet, huorat, hipit ja muut möröt sängyn alla

Valtaa haluavan ihmisen helpoin keino saada tätä valtaa on pelottelemalla muita. Helpoimpia keinoja on luoda ulkoinen vihollinen joka on erilainen, vähempi arvoinen, alle normaalin ihmisen, useimmiten pelottava ja joka tapauksessa vaarallinen ja jonka mielipiteet ovat yhteiskunnan järjestelmälle vaarallisia. Tämän jälkeen on syytä julistaa tämä luotu vihollinen koko valtakunnan viholliseksi ja vihollisen ryhmään kuulumisen merkiksi siitä että on hylännyt koko ylvään yhteiskunnan. Tämänkaltaista mielikuvien luontia on helppo nähdä lähes jokaisen pelkoon perustuvan yhteisörakenteen yllä. Poliittisen ja uskonnollisten järjestelmien laidoilta laidoille, natsit, vihreät, perussuomalaiset, rikkaat, köyhät, yms. Jokainen poliittinen ryhmä käyttää tätä menetelmää tarpeensa mukaisesti. Yksi tämän järjestelmän uhreja on huumausaineiden valmistajat ja käyttäjät ja järjestelmän hyväksikäyttäjiä on tupakka, lääke, alkoholi ja turvallisuus palvelut. Tarkkoja lukuja on vaikea saada mutta arviot maailmanlaajuisen huumekaupan vuosittaisesta rahavirrasta ailahtelevat noin 100 ja 700 miljardin välillä. Huumausaineissa virtaa vuosittain siis noin 1-4 kertaa suomen BKTn verran. Tästä rahasta suuri enemmistö kulkee mafioiden, tiedustelupalveluiden, sotavoimien, triadien ja rikollisjärjestöjen kassoihin. Vaikka tarkkaa tietoa yhdysvaltain tiedustelupalvelun osallisuudesta maailmanlaajuiseen huumekauppaan on mahdotonta sanoa, on lähteestä riippuen viidennes – kolmannes koko maailman huumausaine kaupasta suoraan yhdysvaltain sotilastiedustelun käsissä. Yksi syy Afganistanin sotaan oli Taleban liikkeen onnistunut huumeiden vastainen taistelu joka lähes hävitti Afganistanin oopiumin tuotannon Talebanien hallinnoimalta alueelta aiheuttaen räjähdysmäisen nousun oopiumin hinnassa. Tämä ja Aral järven alueelta löytynyt öljy ja Afganistanin läpi suunniteltu kaasuputki muodostivat tuhansien miljardien arvoisen taloudellisen edun sodalle. Tämän huumausaine kaupan sekä siihen oleellisesti liittyvien rahan-pesun, aseistautumisen, salakuljetusten ynnä muiden rinnakastoimintojen tuottama rikollisuus on huumausaineita itseään huomattavasti vakavampi ongelma.

Kaikkia huumausaineita on tuskin mahdollista laillistaa mutta laillistamalla suuri osa kaikista huumausaineista mukaan lukien kaikki miedommat sekä lähes kaikki keskimiedon luokan huumeet ja siirtämällä tuotannon aluksi valtion ja sitten yksityistämällä toiminnan ALKOn tapaan olisi mahdollista tuottaa satoja miljoonia todennäköisesti jopa miljardeja euroja pelkästään suomen sisäisellä kysynnällä. Huumausaineiden laillistaminen on kuitenkin poliittisesti hyvin epäkorrektia huumausaineiden suuren mafiakytkösten vuoksi. Kuten kieltolain aikana yhdysvalloissa laiton tuotanto vetää puoleensa mafiaa ja ainoa keino todella ratkaista ongelma on joko laillistaa käyttö tai rankaista kaikkia käyttäjiä, kaikkien kollektiivinen rankaisu on kuitenkin mahdotonta 15 % yhteiskunnasta ollessa vähintään satunnaisia huumeiden käyttäjiä. Laillistamalla olisi siis mahdollista saada vähennettyä poliisi, oikeus ja vankeinhoitolaitoksen rasitusta, mahdollista ansaita kenties miljardeja ja samanaikaisesti iskeä suuri isku organisoituneelle rikollisuudelle. Mielestäni jo nämä perustelut riittäisivät koska huumeriippuvaisten sekä yhteiskunnallisten ongelmien hoitoon menevä rahamäärä on huomattavasti vähäisempi kuin rikoksen hoitoon ja hoitaminen vieroitushoidoilla yms. olisi halvempaa kuin rikosoikeudellisesti.

Toisena negatiivisen vapauden eli yksilön vapauden toimia ilman ulkopuolista pakotetta on kysymys prostituution kieltämisestä. Filosofisena huomautuksena, jos naiselle maksaa siitä, että saa harrastaa seksiä tämän kanssa on rikollinen, jos maksaa naiselle siitä, että saa harrastaa seksiä tämän kanssa, ottaa tapahtuman nauhalle ja myy videovuokraamoon, ei ole rikollinen? Miten pornon tekeminen eroaa prostituutiosta, eteenkin amatööripornon, muuten kuin toiminnan laillisuuden ja siten turvallisuuden, hygieenisyyden ja muiden ilmiöiden kannalta? Saa olla eroottinen tanssija jonka makkaroille ja hulluudelle nauraa koko suomi, ja Hugh Hefner, mutta ei saa olla kunnollinen yliopisto opiskelija joka ilmoittaa haluavansa rikkaan asiakkaan jotta voi maksaa vaikkapa yliopisto-opiskeluna? Kyseessä on sama asia kuin huumausaineissa, koska prostituutiossa liikkuva raha on mafian rahaa ja prostituution hävittäminen on oikeasti mahdotonta, on prostituutio soveltuva ikuiseksi ”yhteiskunnan viholliseksi” jota kristitty etiikka haluaa viljellä. On helpompaa julistaa prostituoidut ja huumausaineiden käyttäjät yhteiskunnan vihollisiksi ja moraaliseksi pohjasakaksi kuin myöntää että prostituutio sekä huumeet eivät eroa millään tavalla viinasta ja pornosta. Ero on ainoastaan siinä että jos olet pornotähti, olet kuuluisuus, jos käyt prostituoidulla olet rikollinen, jos juot paljon olet mäkihyppääjä, jos käytät paljon huumeita, olet elinkautisvanki. Kaksinaismoralismi kukkii.

Laillistamalla myös prostituutio ja moni muu yksittäisen täysimielisen ihmisen oma asia yhteiskunnan voimat voidaan kohdistaa paremmin ihmisten hyvinvointiin, järjestelmän toimivuuteen ja talouden kasvuun. Nykyinen valvontakulttuuri jossa esimerkiksi Yhdysvaltain, Iso-Britanniaan, EUn, ja jopa Suomen tietokannat kansalaisista ja kansalaisiin kohdistuva valvonta ja holhous on suurempaa kuin Itä-Saksassa ja Neuvostoliitossa konsanaan. Uskomus siihen että läntinen valvonta on hyvää rakastavaa isällistä valvontaa, on samanlainen illuusio, kuin että itäinen valvonta on hyvää rakastaa isällistä valvontaa. Valvonnan viesti on aina se että sinä, kansalainen et ole kykenevä päättämään omista asioistasi ja valtio tietää mikä sinulle sopii paremmin. Et omista omaa kehoasi, et saa tehdä mitä haluat vaan kehosi kuuluu valtiolle, jopa mielesi sisäinen maailma kuuluu valtiolle, koska jos uskot että puhut jumalalle olet kristitty, jos uskot että jumala puhuu sinulle olet hullu ja jos et ota valtion määräämää lääkitystä valvovan kameran alla, voidaan sinut viedä pakkohoitoon kuten Iso-Britanniassa. Tämänkaltainen valvonta yhteiskunta johtaa lopulta talouden romahtamiseen koska yksittäisten toimijoiden vapaus liikkua ja vaikuttaa yhteiskunnan asioihin ja toimintaan vähenee ja välinpitämättömyys yhteiskuntaa kohtaan nousee, kuten suomessa on havaittavissa. Toisaalta kun politiikassa aletaan viljellä tiettyjä kortteja, isänmaan turvallisuus, valtion vihollinen, terroristi, ja nyttemmin jo pedofiilikortti sekä murhaaja kortti nettisensuurin sekä aselain kohdalla on tulos väistämätön. Kuten Tom Holland kirjassaan Rooman romahduksesta kertoo, yhteiskunta joka vähitellen tekee eriävien mielipiteiden ilmaisusta epäsoveliasta, sen jälkeen laitonta ja lopulta tappavaa yhteiskunnan ylläpitämisestä ennen kiinnostuneet voimat eivät enää näe syytä puuttua asioihin. Yhteiskunta jossa on laitonta lyödä puukottajaa aiheuttaa tilanteen jossa kadulla voi avoimesti tappaa ihmisiä eikä siihen tule kukaan puuttumaan. Kyttäys ja valvonta kulttuuri aiheuttaa välinpitämättömän kulttuurin jossa kukaan ei auta enää ketään ja tämä on yksinkertainen tosiasia. Siksi talouden ja yhteiskunnan laajemmaksi pelastamiseksi on syytä vapauttaa jo kuristavan tiukaksi muodostuneet kontrollit ja luottaa ihmisiin. Jos me emme ihmisinä ja lopulta ihmiskuntana opi luottamaan toisiimme ja yrittämään rehellisesti rakentaa parempaa yhteiskuntaa, en usko että millään taloudellisella yksittäisellä seikalla, vihreällä, sinisellä tai punaisella taloudella estämme tämän sivilisaation romahdusta. Romahdus ei ehkä tule meidän aikanamme, mutta jos tämänkaltainen hallintayhteiskunnan ihannointi jatkuu, ei romahdus ole kuin ajan kysymys. Romahdus voi olla arvomaailman romahdus, Adolf Huxleyn Brave New World antaa tästä hyvän kuvan tai kun lopulta lähdemme tältä pieneltä sini-valko-vihreältä pallolta tähtiin ja kohtaamme toisen sivilisaation voi romahdus olla samankaltainen kun se mikä kohtasi intiaaneja kun he kohtasivat eurooppalaiset. Ilman arvomaailman selvennystä ja yhteistä unelmaa tulevasta maailmasta me emme tule selviämään.

Lähteet:

http://kilo.naurunappula.com/nn/0/295/487/454098.jpg
Adolf Huxley Brave New World
http://www.campaignforliberty.com/
Tom Holland, Rubicon: The Last Years of the Roman Republic (2003), ISBN 0-316-86130-8
http://blog.800hightech.com/future-nuclear-energy-power/1283/
National Geographic 2009 Collectors edition ENERGY
http://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
http://www.stanford.edu/group/efmh/winds/global_winds.html
http://psychrights.org/force_of_law.htm
Valtiot ja terrorismi, Yli-Karjanmaa, Hannu, ISBN 9789524681773.
http://usgovinfo.about.com/b/a/49833.htm
http://emily1979.wordpress.com/2009/04/15/the-real-reason-behind-war-in-afghanistan/
http://revcom.us/a/v23/1120-29/1125/oil_afghanistan.htm
http://stopthedrugwar.org/chronicle-old/393/320billion.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Two_Concepts_of_Liberty
Erich Fromm, The Fear of Freedom, Routledge, London 1941.

Sunday, July 25, 2010

Miksi muutos?

Mitä tietyistä uskonnoista tai etnisistä ryhmistä meuhkaamiseen tulee:

Meuhkaan yhtälailla kaikista ryhmistä ja asioista jotka yrittävät tuhota demokratiaa, ilmaisunvapautta, mielipiteenvapautta ym. riippumatta onko se poliittisesti korrektia. Tällä hetkellä suurimmat uhkat ovat:

1, Ympäristön laajamittainen tuhoaminen joka johtaa maapallon elinkelvottomuuteen viimeistään muutaman sadan vuoden sisään.

2, Köyhien maiden hallitsematon väestöräjähdys joka johtaa käsittämättömään humanitaariseen katastrofiin ja valtaviin sotiin heti kun lännen apu loppuu, minkä se tekee jos läntinen talous romahtaa.

3, Läntisen kulttuurin kuvitelma omasta yleisinhimillisestä pätevyydestä. Kuvitelma siitä että jokainen ihminen päästyään Eurooppaan haluaa välittömästi integroitua ja tulla eurooppalaiseksi, ja että se on siten meidän vika jos joku ei kuitenkaan integroidu. Tämä erityisesti vasemmiston suusta tuleva lause kumpuaa niin täydellistä rasistista ylimielisyyttä että jo pelkästään siitä syystä monikulttuurisuutta pitää vastustaa.

Jokaisella ihmisryhmällä on oma kulttuurinsa joka on muodostunut täyttämään sen ryhmän tarpeet ja halut. Eurooppalainen kulttuuri on eurooppalaisten luoma eurooppalaisten tarpeisiin. Eurooppalaisilla on aivan täysi oikeus vaatia maahanmuuttajia integroitumaan tai poistumaan. Samoin kuin millä tahansa muullakin kulttuurilla on oikeus vaatia samaa. Ei jokainen Eurooppaan muuttava todellakaan halua integroitua, tämän kaltaisille ihmisille ei ole mitään syytä antaa senttiäkään periksi.

Ihmiset yksinkertaisesti arvostavat eri asioita. Minä arvostan ilmaisunvapautta, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja omaa oikeutta päättää omista asioistani. Tästä syystä Islamin tarjoama monoteistinen, teokraattinen, misogynistinen kulttuuri ei tarjoa minulle haluamaani yhteiskuntaa, ja siksi vastustan mitä tahansa yhteiskunnallista liikettä joka pyrkii tuomaan näitä arvoja länsimaailmaan ja sopeuttamaan länsimaiden arvot maahanmuuttajien arvoihin.

4, Kehitys kohti poliisivaltiota. Ilman nykyisen kehitys suunnan pysäyttämistä elämme ennen vuosisadan puoliväliä teknologisessa diktatuurissa. Päätösvallan ja taloudellisen vallan keskittäminen pienemmille ja pienemmille ihmisryhmillä vallan huipulla johtaa vähitellen harvainvaltaan ja siitä diktatuuriin. Tämä kehitys tulee johtamaan tilanteeseen jossa ihmisiä valvotaan kuin karjaa ilman mitään oikeuksia tai vapauksia. Koska päätösvallan keskittäminen vähitellen kauemmas kansalaisista johtaa psykologiseen eroon kansalaisten ja johtajien välillä. Tästä seuraa eräänlainen neo-feodalismi.

Jossa pankkiirit ja poliittinen eliitti elää omassa pilvilinnassaan täysin käsittämättä missä olosuhteissa kansa elää. Jokainen suuri vallan koneisto johtaa aina tähän. Siksi vallan keskittäminen esimerkiksi Brysseliin on äärimmäisen vaarallista. Jo nyt on nähtävänä mihin tämä kehitys johtaa Lissabonin liittovaltio sopimuksessa. Koska EU johto tiesi että kansa äänestäisi väärin, koska kansa oli sitä jo kerran tehnyt, ei kansalta kysytty. Tämän kaltainen demokratian periaatteiden lakaisu maton alle on varoittava esimerkki. Sopimus jota äärimmäisen harva kansanedustaja edes luki, saati ymmärsi, läpäisee äänestyksen puhtaasti sen takia että on poliittisesti epäkorrektia äänestää vastaan koska mielikuva EU:sta on positiivinen.

Jos äänestät positiivista valtiota vastaan, et ole vain väärässä, vaan olet myös paha, ja koska kukaan ei halua olla ”paha ihminen” ja estää hyvää valtiota toimimasta äänestävät ihmiset tietämättä tarkasti minkä puolesta äänestävät. Lupaus paremmin toimivasta byrokratiasta riittää. Keisarilla ei todellakaan ole vaatteita.

Ympäristön tuho, Väestöräjähdys, Multikulttuuri ja poliisivaltiokehitys on asioita joiden takia olen muutoksessa. Koska ilman suoraa demokratiaa ja suuresti vahvistettuja kansalaisoikeuksia joiden puolesta VAIN muutos on puhunut ja jatkaa puhumista ei ole mitään mahdollisuutta pelastaa Suomea sellaisena kun me sen nyt tunnemme. Jos oikeasti kuvittelet PS puhuvan jotain ilmaisunvapaudesta tai kansalaisvapauksista kysy Soinilta mitä mieltä hän on:
1, Huumausaineiden laillistaminen.

2, Kansankirkon aseman purkaminen.

3, Monoteistisen misogynistisen uskonnon asema. (Islam/Katolilaisuus)

4, Poliisivaltiosta.

En ole PS ehdokas koska PS tarjoaa yhden pakkopaidan sijasta toisen. Islamin sijasta Soinin vision.

En ole Vihreiden ehdokas koska Vihreät eivät edes tiedä minkä kanssa leikkivät kun tuovat Islamia ja EUta eurooppaan.

Olen Muutos 2011 ehdokas koska Muutos on AINOA puolue joka tosiasiassa ajaa sitä uudistusta joka takaa ihmisille mahdollisuuden itse päättää mitä he haluavat. Muutos 2011 on ainoa puolue joka edes yrittää suoraa demokratiaa. Jos tämä asia ei ole taistelun arvoinen niin sitten ei mikään.

Sunday, July 11, 2010

Ärsyttääkö Suomessa toteutettu politiikka?

Ärsyttääkö Suomessa toteutettu politiikka? Sietäisi ärsyttää, minua ainakin ärsyttää.
On kolme asiaa, jotka ärsyttävät minua ylitse kaikkien muiden, ja näiden kolmen asian takia olen Helsingin vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaana vuonna 2011. Nimeni on Aki Greus ja olen Muutos 2011 eduskuntavaaliehdokas.

1. Demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien puute. Edustuksellinen demokratia on osoittanut toimivuutensa nostaessaan Suomen viimeisen sadan vuoden aikana yksinkertaisesta maatalousyhteiskunnasta yhdeksi maailman johtavista teollisuusmaista. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tapahtunut muutos on kuitenkin osoittanut järjestelmän heikkouden. Kansalaiset haluavat enemmän vaikutusmahdollisuuksia, demokratia on aika päivittää. Kansalaisaloite, sitovat kansanäänestykset ja suorat koko maan kattavat eduskuntavaalit ovat tarpeellinen päivitys, jotta demokratia pysyy terveenä. Muuten valta valuu pois kansalta ja demokratia menetetään.

2. Suomen ja Euroopan kulttuurien systemaattinen hävitys. Multikulttuurisuus, sellaisena kun sitä tällä hetkellä ajetaan, johtaa Euroopan kansojen asteittaiseen tuhoutumiseen. Laaja maahanmuutto korkean syntyvyyden mieskeskeisistä maista matalan syntyvyyden tasa-arvoon pyrkivään Eurooppaan, aiheuttaa pahimmillaan sisällissodan. Afrikan ja Lähi-idän maat, ja erityisesti muslimimaat ovat itse luoneet sosiaaliset ongelmansa ja väestöräjähdyksensä seuraamalla korkean syntyvyyden kulttuuria, nyt tämä aiheutettu ongelma pyrkii purkautumaan kaikkiin naapurialueisiin, ensimmäisenä Eurooppaan. Euroopalla ei ole mitään eettistä tai moraalista velvollisuutta yrittää korjata koko muun maailman ongelmia. Ei ole olemassa mitään valkoisen ihmisen taakkaa, johon vedoten voidaan vuosikymmenestä toiseen vaatia korvauksia sukupolvia sitten tapahtuneesta vääryydestä. Jos sellaiset maat kuten Japani, E-Korea tai Vietnam, jotka ovat joutuneet kohtaamaan läntisen sotilaallisen kapasiteetin kokonaisuudessaan, kykenevät nostamaan itsensä jaloilleen muutamassa vuosikymmenessä, miksi ei Afrikan maat edes puolessa vuosisadassa? Afrikan ja muslimimaiden suurin ongelma, hallitsematon väestöräjähdys, ei helpotu, vaikka näistä maista otettaisiin vastaan miljoonia maahanmuuttajia, väestö kasvaa silti. Ilman, että alueen kulttuuri, politiikka ja ajatusmaailma muuttuvat, ei avun antamisesta ole mitään hyötyä. Eurooppa tuhoaa muslimi maahanmuutolla vain ja ainoastaan itsensä. Myönnyttelypolitiikka ei koskaan toimi etnisen tai poliittisen ryhmän kanssa, joka kuvittelee olevansa parempia kuin muut. Se ei toiminut Natsi-Saksan tai Neuvostoliiton kanssa ja se ei tule toimimaan myöskään islamin kanssa.

3. Työvoimapulalla pelottelu, kun samanaikaisesti on yli puolimiljoonaa työtöntä. Suomessa ei ole työvoimapulaa, Suomessa on halpatyövoiman pula. Suomalaiset ovat aina tehneet ja tekevät jatkossakin lähes mitä tahansa työtä, jos palkka siitä on sopiva. Nykyinen toimeentulojärjestelmä kuitenkin romuttaa työn hyödyllisyyden luoden satoja tuhansia ihmisiä, jotka itse asiassa köyhtyvät ja laskevat elintasoaan, jos he tekevät töitä, tämä ei ole kenenkään edun mukaista. Yksinasuva toimeentulotuella elävä varaton ihminen saa noin 1000 euroa tukea/kk. Matalapalkkainen työtätekevä yksin asuva ihminen pääsee juuri ja juuri tämän yläpuolelle, samanaikaisesti kuitenkin työssäkäyvä ihminen on kokoajan vaarassa menettää työpaikkansa talouden muuttuessa. Toimeentulotuella elävä ihminen saa rahansa, jos kerran on tuen kulmaan päässyt kiinni. Tämä on epäoikeudenmukaista ja järkyttävää myrkkyä taloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille. Ainoa ratkaisu, joka todella poistaisi tämän kuopan, on kansalaispalkka. Nykyinen sosiaalitukijärjestelmä maksaa Suomelle noin 48 miljardia euroa joka vuosi. Tämä summa, jos pois lasketaan valtion palkalliset, pysyvästi ulkomailla asuvat, sekä armeijassa ja vankilassa olevat kansalaiset riittäisi maksamaan noin 700 euron kansalaispalkan jokaiselle kansalaiselle, ja silti olisi mahdollista säästää 5-15 miljardia euroa vuodessa. Jos jokainen kansalainen saisi kerran kuukaudessa 700 euroa sosiaalitukea, voisi keskiverto kansalainen tehdä töitä vaikkapa 3-4n euron tuntipalkalla ja silti käteen jäävä osuus olisi huomattavasti suurempi kuin monella on tällä hetkellä. Työnantajan palkkakulut matala ja keskipalkkaisilla aloilla vähenisivät huomattavasti, luoden vetoa aloille, joihin on nyt vaikea saada suomalaisia. Työllisyys paranisi ja talous elpyisi ja ulkomaista teollisuutta siirtyisi Suomeen matalien palkkakulujen takia.