Saturday, June 14, 2008

The end of the human race comes slowly.

PS:  a collection of thoughts from my less than cheery moments.

As human civilization progresses more and more powerful means of creation are available for every individual, this will inevitably reach a point where a single individual can create something that even the combined effort of all individuals will not be able to stop. You can step in front of an arrow and stop it from hitting someone, you can step in front of a gun and hopefully stop it from hitting someone behind you but how do you step in front of something that feeds from you. How do you stop a virus or a nanorobot? Eventually technology will reach a point where the average citizen can create a retrovirus so deadly that it will eliminate most of the human race if released. There are only 3 ways to avoid this outcome.

1. A utopian state where people love each other and the very idea of harming another human is so unheard of and so impossible to even fathom that it will never come to pass.

2. Dystopian police state where no individual could possibly build such a virus without it being known and immediately stopped. This will be even more unlikely as any attempt to enforce such a level of police control would be object to and resisted by even the most conservative citizens. When everyone from politician to Joe sixpack will be monitored at all times and controlled like cattle resistance will reach a point where civilization will collapse on its own. Dystopian option also includes use of chemical to destroy or make human resistance impossible such as mind control drugs.

3. Annihilation of most of the human race through the use of an advanced biological or other dangerous substance such as self replicating nanorobots.

I foresee number 2 or number 3 as the most likely alternative. Number 3 by a wide margin over number 2 that has an equal wide margin over number 1 at roughly a rate of 1:100:100.000

I will stand here online waiting for my time and hope that we as a race still have enough time before the bells finally toll for us all.

We will begin again, we will begin anew, until then I will sit here and wait for you.
Even when the plague is spreading and society begins to collapse I will sit here.
Look out this window and hope that sometime somewhere someone will learn from our mistakes.

The end of the human race is quiet for there will be none left to toll the bells.

---

It is only a matter of time until someone goes to Zaire, contracts Ebola and travels to the western world, spreads it around a bit and kills 2 billion people directly and the following societal collapse will knock the human population to 300 million at best. With no way to manage or restart society, since all cities will be infected, all factories, no way to produce anything we would slowly decline. After a few generations there would only be rumors and ruins. Rumors of the great beings that were, that built spires that touched the sky and flew on wings of fire across the sky and it will take 10.000 years for us to be here again, talking, all you need to do is go to the middle of a busy shopping mall, close your eyes and look up. You can hear the faint sound of bells tolling, the slow silent death of our civilization approaching. Perhaps some future generation will find the remains of my computer locked away in an ice sheet. Find these thoughts and look back and think, what he was like I wonder. It is as if the future is looking at us, wondering.

Wednesday, June 4, 2008

Suomen puoluedemokratian rapautuminen

Essee johdatus valtio oppiin kurssille helsingin avoimeen yliopistoon, arvosanana 2-3, kuulema ei tarpeeksi tarkkaa pohdintaa ja tilastoa suomen puoluepolitiikan kannatuksesta.

Aki Greus

Helsinki Avoin yliopisto

Y101. Johdatus valtio-oppiin (7 op)

Suomen puoluedemokratian rapautuminen

Suomen puoluepohjaisen demokraattisen prosessin rapautuminen ja äänestyslukujen laskeminen on ollut huomattavissa jo selvästi viimevuosituhannen puolella. Vaikkakin on sanottavissa, että Suomen puoluedemokratia ei ole sitten laman jälkeen elänyt terveempiä kausiaan, ollaan silti maailmanlaajuisesti Suomessa hyvällä pohjalla. Tosin Suomessa ollaan jouduttu Neuvostoliiton romahtamisen myötä hyvin tiukoille taloudellisesti ja sosiaalisesti. Suomi ei koskaan virallisesti kuulunut itäblokkiin poliittisesti vaikkakin taloudellisesti oltiin melko vahvassa valtion ohjaustaloudessa, josta siirtyminen täysin avoimeen markkinatalouteen ei voida edes hyvällä huumorintajulla sanoa vielä tapahtuneen. Niin kauan kun Suomen valtio tukee verorahoilla ja markkinoiden ohi annettavilla kilpailutus eduilla omia yrityksiään, samalla haitaten keskisuurten ja isojen yritysten tuloa ja kehitystä, Suomessa ei voida puhua varsinaisesti vapaasta taloudesta. Jo EU:n suurten maiden toimintaa ja esimerkiksi Ranskan maataloustukiaisia, jotka ovat räikeästi vapaan kaupan ja vapaan markkinatalouden vastaisia, on täysin selvää kenelle tahansa puolueettomalle havainnoitsijalle, että läntisen maailman vapaa kauppa tarkoittaa lähinnä negatiivisten ei positiivisten vapaan kaupan estojen poistamista[1]. Eli ei varsinaisesti maan sisäisen teollisuuden tukemisen hillitsemistä ja vapaaseen kilpailuun siirtymistä vaan yritykseen poistaa maiden väliset kaupankäyntiesteet eli voidaan sanoa Euroopan unionin ja maailman kauppajärjestön lähinnä keskittyvän poistamaa talouden esteet ei talouden tukiaisia. Tämä politiikka laittaa köyhät maat huomattavaan alemmuus asemaan suhteessa länsimaihin, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on havaittavissa Meksikon pienmaatalouden rapautumista ja pahimmassa tapauksessa romahtamista yhdysvaltalaisten maanviljelijöiden tuodessa halpaa ruokaa Meksikon markkinoille yhdysvaltain maatalouden tuotteiden ollessa äärimmäisen vahvasti tuettua suhteessa Meksikoon[2]. Joka tapauksessa, koska talouspolitiikka on sisäänrakennettu äärimmäisen tärkeä osa mitä tahansa poliittista toimintaa, on tärkeää käsitellä maailman politiikan tilannetta ennen kuin voidaan käsitellä Suomen poliittista tilannetta. Vaikkakin vanha niin sanottu ajopuuteoria ei ole totta on silti tärkeä tietää minkälaisessa poliittisessa sopassa seilaamme Suomi-nimisellä kumiveneellä, ennen kuin alamme pohtimaan pitäisikö nostaa vai laskea purjeet vai jopa jättää uppoava kumivene ja alkaa uimaan.

Globalisaation ja modernin maailman niin sanottu ”disaster capitalism[3]” eli katastrofi kapitalismi ovat yhdistelmä, joka luo mahdollisuudet todella räjähdysmäiseen talouskasvuun, kuten Kiinassa ja yhtälailla räjähdysmäisiin kriiseihin kuten Irakissa ja Afrikassa. On täysin luonnollista nähdä nykyinen kapitalismi eli pääoman tavoittelu ja globalisaatio eli maailmanlaajuisuus jatkumona, joka alkoi jo 1500 luvun Espanjan imperiumin pyrkimyksistä levittää valittua uskontoa ja Jumalan valoa alhaisempina näkemilleen kansoille[4]. Nykyinen tuhokapitalismi levittää aivan samalla tavoin globalisaatiota ja ns:Vapaita Markkinoita kansoille pääasiallisesti kysymättä kansojen mielipiteitä ja kun kansa kieltäytyy toteuttamasta vapaata kilpailua ottaa kansainvälinen yhteisö itselleen poliisin roolin ja ryhtyy tunkemaan ns. Demokratiaa kurkusta alas ja jos paikalliset kuolee prosessissa ainakin he kuolevat vapaina ja vapauden puolesta. Tässä kansainvälisessä tilanteessa, jossa poliitikot voivat polkaista kasaan todistusaineistoa[5] täysin vastoin kaikkea tieteellisyyden normeja aseista, joita itse myivät[6] syynä hyökätä minkä tahansa valtion kimppuun joka ei suostu yhteistyöhön on Suomen poliittinen vapaus ja poliittinen valta todella mitättömiä. Järjestelmä, joka ei tarjoa kansalaisille oikeaa päättämisen mahdollisuutta, ei yleisesti jaksa ylläpitää kansan kiinnostusta kovinkaan pitkään. Kun tasavalta muuttuu imperiumiksi, ei kansa enää kiinnostu politiikasta ja ne harvat, jotka kiinnostuvat teloitetaan joko keisarikunnan tasapainon[7] tai lebensraumin nimissä ja lopulta kansa ei uskalla kiinnostua ja alkaa hidas, mutta varma prosessi, joka päättyy yleensä lopulta valtion romahtamiseen tai ainakin dramaattisiin muutoksiin, jos valtiovalta ja kansalaiset siihen pystyvät [8].

Voiko joku rehellisesti väittää että Yhdysvalloissa Kennedyn, ja Martin Luther King Jr:n salamurha ei pyöri tulevien kansalaisaktivistien mielissä[9]? Omakohtaisella kokemuksella, kun olen puhunut kansalaisaktivistien kanssa Yhdysvalloissa matkustaessani, moni on enemmän tai vähemmän avoimesti myöntänyt pelkäävänsä joutuvansa murhatuksi tai vähintäänkin vankilaan. Kun lukee yhdysvaltain Patriot Act[10] lainsäädäntöä, jossa mikä tahansa valtiovaltaa horjuttava teko voidaan kriminalisoida ja määritellä terrorismiksi ja sitä seuranneet lainsäädännöt, jossa jopa valtiota tukevaa yritystoimintaa horjuttaminen voidaan määritellä ”economic terrorism” nimikkeellä, herää kysymys kuinka avoimeksi pitää imperialismin ja fasismin muuttua ennen kuin poliittinen eliitti norsunluuparlamentissaan suostuu myöntämään, että läntisen maailman keisari-instituutiot todella ovat alasti. Pitääkö keisarin todellakin julistaa olevansa keisari, ennen kuin poliitikot heräävät ja tajuavat, että he eivät ole enää muuta kuin byrokraatteja valtiossa, joka ei edes kuulu heille, toteuttamassa päätöksiä, joihin he eivät voi edes vaikuttaa, jotka toteutetaan Euroopan Unionin tai maailmanrauhan nimissä [11].

En voi muuta kuin ihmetellä miten voi kenellekään olla enää yllätys, kun kansalaisten into politiikkaan laskee[12]. Kun politiikan taso on lähinnä varjovaaleja ja varjoehdokkaita, jotka ovat lähestulkoon hiilikopioita toisistaan ja samalla kansalaisten koulutustaso nousee ja alkavat ymmärtämään vallan oikeat keskittymät, talousmaailman ja mediamaailman. Onko siis ihme, että nuoriso on kiinnostunut rahasta ja mediasta, blogeista ja työnteosta. Ihminen on sisäänrakennetusti valtaa havitteleva olento, koska valta on kykyä saada tai toteuttaa muita haluja, joita ei voi ilman valtaa toteuttaa[13]. Yksittäiset ihmiset tulevat aina haluamaan valtaa ja vallan puute tulee aina ajamaan yksittäiset ihmiset mielenterveysongelmien kanssa mielenterveystoimistoon. Se, että kansalaiset hylkäävät vanhaksi jääneet demokratian rippeetkin, kertoo lähinnä siitä ,että jo vuonna 1918-19 alkanut prosessi kansainyhteisön ensikipinän syntymästä on vihdoinkin saavuttanut päätöksensä, eikä demokratian hallinto ole enää kansojen käsissä, koska kansat on sidottu niin hyvin yhteen ja yhteiset edut ovat niin suuresti edellä ja yhteisen edun määrittäjä ei ole demokraattisesti valittu vaan yritys ja talousmaailman johto[14], eikä siinä passaa ihmisoikeusaktivistin mennä nokkaan koputtelemaan tai voi leimaantua smash asem mielenosoittajaksi. On olemassa sana, joka kuvaa monen sitomista yhdeksi yhden johdon alle, jonka johdossa on yritys ja valtionjohdon yhteistyö, yleisesti sitä kutsutaan Fasismiksi[15]. Sana Fasces tulee alun perin latinan sanasta, joka kuvaa 12 oksaa tai keppiä, jotka sidotaan yhdeksi voimakkaaksi ja päällä kirves. Alunperin vallan välineenä antiikin Roomassa tunnettu.

Joka tapauksessa, nyt kun olemme siirtyneet antiikin Roomasta moderniin Roomaan ja vallan välineistä oikeaan valtaan, sietää mainita Rooman Klubi[16] ja muut maailman elitisti-seurat, mutta niistä enemmän joskus toiste. Ei voi kuin ihmetellä mitä politiikalle on käynyt, kun jopa tutkijat ovat unohtaneet elämän tärkeimmät perusasiat. Joukossa tyhmyys tiivistyy ja ihminen on itsekäs olento. Kun laitetaan samaan huoneeseen äärimmäisen homogeeninen ryhmä maailman talouseliittiä ja käteen avaimet maailman hallitsemiseen talouspolitiikan kautta herää kysymys, että kuinka moni luulee huoneesta tulevan ihmiskuntaa yleisesti hyödyttäviä päätöksiä[17]? Olemmeko todella vihdoinkin löytäneet enkelit hallitsemaan ihmiskuntaa, lainatakseni Thomas Jeffersonia; "Sometimes it is said that man cannot be trusted with the government of himself. Can he, then, be trusted with the government of others? Or have we found angels in the forms of kings to govern him? Let history answer this question."[18] Valitettavasti emme ole onnistuneet Euroopan kansalaisina ja eurooppalaisina aktivisteina kovinkaan hyvin tässä asiassa, kun tutkimme omaa historiaamme, viimeiset 10.000 vuotta ovat lähes tauotonta verenvuodatusta, joka huipentui toiseen maailmansotaan käytyään ensin Euroopan ulkopuolella sotimassa muutaman sata vuotta. Euroopan kukot tulivat takaisin kotiin. Nyt kun Eurooppa kävi, ystävällisesti sanottuna, asuttamassa uudestaan koko maailman ja toi mukanaan palvelijoita muualta maailmasta takaisin, kuten ranska Algeriasta ja Iso-Britannia ympäri kuningaskuntaansa, huomataan kummassakin maassa poliittisen historian ja poliittisen karman kulminoituvan maan sisäisiin ristiriitoihin, jotka Ranskassa alkavat jo ryöpsähtää yli ja Iso-Britanniassa ei olla kovin pitkällä takanapäin[19]. Ihmettelenpä vain, millä oikeudella Eurooppa ja läntinen maailma menee ympäri maailmaa opettaman ylitsevuotavalla rasismilla, ns.; villeille afrikkalaisille ja tyhmille latinoille miten kuuluu ylläpitää avointa yhteiskuntaa, kun YK:n ja maailman ihmisoikeusjärjestöjen, kuten Amnestyn mukaan pelkästään Länsi-Eurooppaan tuodaan 300.000 naista ja lasta pakko-orjiksi joka vuosi, joista lähteestä riippuen yli puolet joutuu seksiorjiksi muun muassa Amsterdamin punaisten lamppujen kaduille[20].

Kuten Thomas Jefferson sanoi, olemmeko me todellakin löytäneet enkeleitä hallitsemaan meitä voin jatkaa kysymällä, millä oikeudella me kuvittelemme voivamme sanoa muulle maailmalle mikä on oikein ja mikä väärin, kun tällä hetkellä vallassa oleva paavi on entinen Hitler-jugend[21] ja Bushin suku kävi avoimesti kauppaa ja tuki natseja[22]. Ei pitäisi mennä pesemään toisten pesää, kun oma pesä lilluu tällä hetkellä Suomenlahdella hörppien kovasti vettä. Ja kenties sekin kertoo vallan tilanteesta Suomessa, kun EU perustuslaki, joka kumottiin kahdessa massa sen oltua kansanäänestyksessä, tuodaan nyt läpi EU perussopimuksena/Lissabonin sopimuksena ja tällä kertaa päättäjät ovat oppineet demokratian periaatteen. Jos et ensimmäisellä kerralla onnistu, muuta nimeä, valehtele lisää ja tokalla kerralla voi jo käydä onni[23]. Viime erheestä viisastuneena ei sopimusta myöskään laiteta kansanäänestykseen. Kun Suomessa ei edes ole kansanäänestystä pidetty Euroopan Unioniin liittymisestä, vaan vain suuntaa antava liirumlaarum äänestys, ei todellakaan voi Suomen demokratian tilannetta kuin ihmetellä[24]. Suuntaa antavat äänestykset ovat yhtä päteviä, kuin Irakissa Saddam Husseinin aikana pidetty äänestys, onneksi meillä Suomessa ei ole öljyä ja olimme tarpeeksi viisaita äänestämään Euroopan unionin puolesta, tai voisi täälläkin kukkia oranssi vallankumous täysin spontaanisti, jossa Suomen valtiovallan kylmän ikeen alla kärsinyt kansa heittäisi kahleensa pois ja liittyisi auvoiseen Euroopan demokraattisten tasavaltojen unioniin[25]. Noh, sikäli tuttua tekstiä kenelle tahansa, joka muistaa mitä Neuvostoliiton perustamisen aikana luvattiin. Rauhaa, rakkautta, leipää ja sosiaalista tasa-arvoa. Nyt kun elämme tässä auvoisessa EUSSR alaisuudessa, voidaan katsella Suomen poliittista historiaa kuin jo nähtyä elokuvaa.

Suomen Tasavalta 1917/1918-1995, kivaa oli niin kauan kun se kesti[26]. Välillä hieman tapeltiin, mutta eivätkös kaikki perheet, sitten sidottiin haavat ja käytiin hakemassa lebensraumia naapurilta pyssyjen kanssa ja saatiin nenillemme, mutta eikös sitä jokainen aina vähän saa nenilleen, ei menetetty kuin pihasta vähän ja talosta kulma. Lopulta sitten päätettiin yhteisen talouden nimissä antaa kaikki avaimet ja omistusoikeudet taloon naapurin Irmolle, kun se lupasi kantaa tukiaisina viljaa muutaman tynnyrin vuodessa. Eikä se meitä haitannut että leikkasi viljan tuosta meidän takapihalta ja piti itse yli puolet, nettomaksajanahan on kiva olla, kun saa tuon näyttävän tynnyrin ja kaikki naapurit kehuu, että ollaan hyviä tyyppejä, vaikkakin tekevät viinaa meidän viljasta ja tulevat sen jälkeen kusemaan meidän pihalle. Eipä tultu ajatelleeksi, että kun ei enää hallita omia tilejämme, ei meillä itse asiassa ole valtaa, voidaanhan me toki päättää laitetaanko vihreät tapetit seinille vai itketäänkö ja laitetaan vihreät tapetit seinille.

Tokihan se on selvää, että pitää taistella ilmastonmuutosta vastaan eikä sillä niin merkitystä, että Mars ja Venus lämpenevät myös 2 astetta samassa ajassa kun maapallo[27] mutta kuten se viisas eliitin kultapoika sanoi, Mars on lähempänä aurinkoa, joten sen takia se lämpenee, harmillista vain, että mars on kauempana aurinkoa kuin maapallo, eikä todellakaan lämpene sen takia[28]. Onhan se tietenkin myös kiva tietää, että Titan kuusta löytyi satelliitti havainnoissa noin 700 biljoona barrelia öljyä[29]. Tokihan Titaanissa on varmasti ollut sademetsiä vaadittavat muutama biljoona vuotta, eihän se tietenkään haittaa, että Titanin lämpötila on yli sata astetta miinuksen puolella, joten puut ovat varmaankin pitäneet talvitakkeja päällä selvitäkseen kylmästä. Tokihan, jos myönnettäisiin, että öljy ei ole biologinen vaan on kemiallinen tuote joka syntyy maan sisällä kovassa paineessa eri mineraalien yhdistymistä, jouduttaisiin samalla lopettamaan Irakin invaasio ja muutama muu hassu politiikka, mutta kun valitettavasti taloudelliset edut eivät kannata tätä[30]. Niin kauan kuin kansa luulee, että se joutuu taistelemaan kynsin hampain pienistä pisaroista rikkaiden pöydiltä, ei se vaadi enempää, jos se luulee rikkaillakin olevan vähemmän. Noh, mutta kuten jo sanoin Mars ja Venus lämpenevät myös samoin kuten maapallo, koska maapallon lämpeneminen ei ole pääosin ihmisten aiheuttama reaktio, mutta kun käytetään teollinen ja tiedotuksellinen kapasiteetti kokoajan uusien vihollisten taistelemiseen tai keksimiseen ei kansa ehdi keskittyä muuhun[31]. Sen sijaan, että keskityttäisiin oikeisiin poliittisiin ongelmiin ja oikeisiin ratkaisuihin, kuten vaikkapa siihen, että maailman miljardöörien yhteenlaskettu omaisuus on noin 1746 miljardia dollaria ja YK:n vuosibudjetti on noin 5-20 miljardia riippuen lähteestä voisi 10 % n kertavero miljardööreille tuottaa 174 miljardia dollaria jolla voitaisiin rahoittaa kaikki YK:n ohjelmat 8-34 vuodeksi[32].

Sen sijaan, että keskityttäisiin rikkaimpiin ihmisiin, jotka voivat kiertää eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia veroja, keskitytään köyhimpiin maailman ihmisiin täysin turhilla ”Carbon Tax” verotuksilla, joilla saavutettu rahamäärä on täysin mitätön verrattuna länsimaisen teollisuuden saamiin rahallisiin tukiaisiin. Tai keskittyminen Afrikan teollisen kehityksen hidastamiseen tai jopa estämiseen sillä verukkeella, että jos jokainen afrikkalainen saisi auton maailma tuhoutuisi tai tellus räjähtäisi, ajattelematta kuinka moni ihminen kuolee tämän teollistumisen hidastumisen takia[33]. Surullista kyllä esimeriksi yhdysvaltalainen Eric Pianka, joka kannattaa avoimesti 90-95% ihmiskunnan tuhoamista esimerkiksi ebola epidemialla[34] saa tukevaa media aikaa kymmeniä kertoja enemmän kuin esimerkiksi ympäristön lämpenemisen ihmisistä riippuvaisten tekijöiden kyseenalaistava tutkimus, joka vieläkin akateemisissa piireissä pidetään lähinnä hullujen hommana[35]. Valitettavaa on, että Suomen puolueaktiivisuuden ja parlamentaarisen demokratian rapautumisen ja tulevan romahtamisen taustalla on samat tekijät kuin maailmanlaajuisen parlamentarismin ja demokratian romahtamisen taustalla. Niin sanotut taloudelliset edut, jotka ovat lähinnä talouden johtajien jo valmiiksi ultrarikkaiden ihmisten keinoja saada omille eduilleen uusi naama. Kun valta päättää yhteiskunnan asioista siirtyy keskuksesta toiseen, puolueilta ja demokratialta taloudellisille piireille, siirtyy myös kiinnostus puolueista ja demokratiasta taloudellisille piireille. Valitettavasti vain talouden kuviot eivät ole vastuussa kuin itselleen, jos edes heille, koska lyhytkestoisen edun tavoitteleminen keinolla millä hyvänsä on hieman kuin ajaisi moottoritiellä panssarivaunulla. Kyllähän eteenpäin pääsee, mutta kuinka moni jää alle onkin eriasia, mutta jos vaunun kylkeen piirtää hymynaaman ja vaunun katolle pistää muumimamman, vaikka ohjaamossa olisi Stalin, ihmiset aploodeeraavat. Jokaisen, joka uskoo poliitikkojen ja talousetujen ja talouden kasvun olevan ainoa ajava voima, sietäisi lukea miten Kansallissosialistit pääsivät valtaan Saksassa, he todellakin nostivat talouden takaisin tuhon partaalta polkemalla vähemmistöjä ja ihmisoikeuksia.

Nyt kun vähemmistöiksi on valittu islaminuskoiset, pyhäksi aatteeksi demokratia, voidaan kenties aloittaa kulttuurin välinen sota eikä kunnon uskonnollinen tai ideologinen sota tarvitse äänestäjiä, se tarvitsee vain vahvoja johtajia ja vahvoja arvoja. Taloudelliset intressit ja itsekkäät päättäjät tulevat ajamaan omia etujaan kuten ihmisen kuuluukin, virhe ei ole heidän, virhe on meidän Euroopan kansalaisten, koska emme ole aktiivisia, emme osoita mieltä emmekä enää välitä. Mutta ennen kuin ehdimme vaipua apatiaan ja seurata vierestä kuin vapaan maailman kirkkain helmi, Yhdysvallat syötetään Bushin suvun sioille ja hitaasti paistetaan Irakin liekeissä ja kenties Iraniin tapahtuvan ydinhyökkäyksen vaimeassa hohdossa voimme silti muistaa, että ainakin viimeisessä huudossamme vastustimme tätä, maailmanhistorian suurimmassa mielenosoituksessa[36] ennen Irakin sotaa kymmenet miljoonat ihmiset osoittivat mieltään, mutta eurooppalainen ja länsimaalainen demokratia ei kuunnellut eikä kuullut vaan Irakiin hyökättiin länsimaitten voimin, nyt 5 vuotta myöhemmin ja riippuen tutkimuksesta 500.000-3.000.000 siviilikuolemaa myöhemmin[37] voidaan vain katsoa Irakin sodan synnyttämää holocaustia ja ihmetellä, miten voimme 60n vuoden jälkeen taas sortua tähän, meidän nimissämme, meidän pyhän demokratian lehmämme nimissä tapetaan satoja tuhansia siviilejä ja ainoa jota poliittiset päättäjämme tekevät on vähän vastustelevat, kun CIA lentää avoimesti vankilentojaan ja vie ihmisiä kidutettavaksi Itä-Eurooppaan[38]. Syyttömiä tai ei, ei Euroopan luonteeseen ainakaan virallisesti kuulu kidutus, orjuus, fasismi, uskonsodat. Mutta kun Euroopan pyhää pintaa raapaisee hiemankaan tulee pintaan satoja tuhansia orjia vuosittain, fasismia, kidutusta, uskonsotia pyhä uskomme demokratia ja sen valaiseva voima.

Vastaan siis kysymykseen näin.

On ihme, että suomalainen monipuolue-demokratia kesti näin pitkään

Kivaa oli niin kauan kun se kesti.

Tervetuloa uudelle pimeälle keskiajalle, muista hymyillä ovilla ja älä kyseenalaista meitä tai leimaamme sinut uskon viholliseksi, lähetämme Gitmoon kidutettavaksi ja lopulta hirtämme pienessä huoneessa kamerakännyköiden ja mustien maskien edessä, toivottavasti nautit käynnistäsi.
Takaisin ytimeen


Noh, palataan kuitenkin takaisin suomalaiseen demokraattiseen prosessiin kansanläheiselle tasolle. Vaikka maailmanlaajuisesti on demokratian ja ihmisoikeuksien tilanne kuin kärpäspaperia, ajaa asiansa, mutta täynnä kuolleita, on meillä Suomessakin ongelmia[39]. Kuten esseen otsikko jo osoittaa, keskittyminen pitäisi olla Suomen poliittisen puoluejärjestelmän rapautumisessa, joten vedetäänpäs keskittyminen takaisin aiheeseen. Suomen puoluejärjestelmä on juuri lähiaikoina kokenut muutaman mukavan iskun, johon voinkin keskittyä ainakin hetken. Ehkä suurimpana on eduskunta puolueiden ja jäsenien rahoituksesta esiinnoussut uskottavuus kriisi, jos edustaja saa kymmeniä tuhansia euroja vaalikampanjaansa pimeänä rahoituksena, voi herätä kysymys siitä, että ketä kansanedustaja oikeasti kuuntelee kun tulee päätöksen aika. Ituhippiä kannabispaidassaan, joka haiskahtaakin hieman oudolle vai pukuun pukeutunutta pseudo-ammattilaista, joka osaa puhua uskottavasti ja tunkea seteleitä teoriansa aukkoihin. Ihmiset valitettavasti unohtavat hyvin nopeasti, tämäkin on selvästi huomattavissa riippumatta valtion lähes taikuuteen verrattavissa olevaan kykyyn ylittää jok’ikinen kilpailuttamis- ja budjettiarvio ja valtion silti joka vuosi uskottavaan selityksen minkä takia esimerkiksi opiskelijat eivät voi halutessaan tehdä tenttejään kannettavilla tietokoneille, vaikka tästä on huomattu olevan suurta hyötyä muualla maailmassa[40]. On tärkeämpää rakentaa kulttuuritalo rahalla, jota tuntuisi olevan tuhottomasti liikaa, kun kustantaa opiskelijoille modernit välineet, kun budjettia tehdään unohdetaan, että mihin rahaa tosiasiassa käytettiin viimevuonna ei vain mihin rahaa luvattiin käyttää[41].

Suomessa on toki omatkin poliittiset ongelmansa, kuten Pax Kekkonen, Lex Karpela[42] ja Silencio Ala Vanhanen. Kekkonen toi rauhan, Karpela toi lait ja Vanhanen toi vaikenemisen kahdella kielellä, tai näin ainakin armon herrat ja rouva haluaisivat uskoa, vaikka Karpela toki ostaakin Mustamäen torilta Viron organisoituneelta rikollisuudelta laukkuja[43], Vanhanen on hiljaa vain politiikastaan ja huutaa oikeudessa asti hiljaisuuden puolesta, hieman kuin mies vanhassa sanonnassa huutokaupasta ja Kekkonen. No, Kekkonen tunnetusti pyöritti Suomen hyvinkin taitavasti, joten täytyy myöntää, että vaikkakin isä aurinkoinen ei kovin demokraattinen ollut, toi hän ainakin leipää, rauhaa ja junat kulki ajallaan. Noh, Vanhaselle tälle uudelle kahdella kielellä vaikenijalle voin antaa pienen neuvon, shib on somaliaksi hiljaa[44], sikäli kun Suomessa pääsisi eduskuntaan ensimmäinen somali kansanedustaja, kun tämä viimevaaleissa yrittänyt naisehdokas, jonka nimeä en kuolemaksenikaan muista, ei päässyt läpi. Sikäli kun Vanhanen hallituksensa voimin haluaa tehdä myös maahanmuuttajille selväksi miksi Thaimaan kuolleen 80 vuotiaan prinsessan muistosivuille[45] ei saa päästä, koska Suomen poliisi pitää kyseistä muistosivua Suomen sisällä sijaitsevana pedofilia sivustona. Tunnetustihan Suomessa poliittinen vastustus hajotetaan melko kovalla kädelle ja nykyisin on muotia leimata esimerkiksi ennakkosensuuria vastustava toiminta pedofiliaksi[46], tästäkin syystä muun muassa Matti Nikin poliittinen sivusto, jossa ei ole lapsipornoa on sensuroitu virallisesti siitä syystä, että Matti Nikki linkittää poliisin jo estämille sivustoille, mutta samasta syystä ei esimerkiksi google.fi ole estetty[47,48]. Noh, kenties siitä syystä että Google on suuryritys, jonka liikevaihto on yli tuplasti Suomen vuosittainen puolustusmeno ja Matti Nikki on niin sanottu, pahalle haiseva ituhippi. Olkoon miten on, lopuksi kansalaiselle jää käteen tilanne, jossa suuryrityksiin pätee yksi lainsäädäntö ja kansalaisiin toinen, oikeus todellakin on sokea, valitettavasti myös kuuro, mykkä ja jälkeenjäänyt.

Nyt kun olemme päässet tähän pisteeseen, voisi kysyä kuten urheilijalta viimeisen rutistuksen jälkeen: ”Miltä nyt tuntuu?” Hyvinhän se näyttää menevän, kun alamäkeen mennään, matkalla voi vilkutella ikkunasta, kun Smash Asemissa annetaan hipeille nyrkkiä ja köyhille keksejä. Tokihan googlen ja Nikkin sivun välillä on eroja, google on pääasiallisesti hakukone, paitsi jos aletaan tutkimaan googlen tallettamia sivuja, joita voi katsoa, jos varsinainen sivu itsessään on sillä hetkellä esim. huollettavana, joten googleen laitettu hakusana, joka tuottaa laitonta materiaalia tuottaa myös googlen sisäisen rinnakkaisen sivun, joka on talletettu haetun sivun viimeisimmällä toimimishetkellä yleensä vuorokautta aikaisemmin netin rakenteellisesta syystä[49]. Googlen kautta voi siis päästä googlen itsensä ylläpitämiin kopiosivustoihin, jossa on laitonta materiaalia esimerkiksi lapsipornoa, kun taas Nikin sivustolta pääsee Suomen sisäisesti vain listaan, jossa on jo poliisin estämät sivut, jotka eivät ole Nikin sivustolla. Eli Nikin kasaama tieto poliisin toteuttamista toimista on rikossyytteen arvoinen teko, mutta laittoman sivun tallettaminen ja sen jälkeen avoimesti netissä levittäminen, kuten Google tekee ei ole laiton teko. Eli vaikkakin sivuilla on samankaltaisuuksia, on niillä enemmän erilaisuuksia ja silloinkin Nikin hyväksi. Mutta mitä tahansa, jotta kansa saisi uuden tyrannimaisen vihollisen ja pedofilia on lähes yhtä hyvä luotu vihollinen kuin juutalaiset, islamilaiset, kommunistit, kapitalistit tai mikä tahansa mielivaltaisesti kokoon kasattu ryhmä vai onko mielivaltaisempaa määritelmää kuin sanoa että jos olet 25.1% etnisesti juutalainen olet juutalainen, mutta jos olet 24.9% etnisesti juutalainen et ole juutalainen[50]. Unohtamatta, että juutalaisuus on uskonto ei etnisyys samoin kun islam on uskonto ei etnisyys. Eikä kukaan tässäkään keskustelussa kannata pedofiliaa vaan luodusta vihollisesta puhuminen tarkoittaa ottamista jokin yksittäinen tekijä kuten pedofilia ja nostamaan sen koko ihmisryhmää koskevaksi kuten sensuuria vastustavien päälle. Vastaavasti juutalaisuutta voisi käyttää esimerkkinä siten, että otetaan esimerkki, rikas juutalainen ja otetaan yksittäinen piirre, joka nostetaan koko ryhmää koskevaksi vaikkapa ulkonäkö tai uskonto ja otetaan kaikki jotka vastustavat tätä politiikkaa yhdeksi viholliseksi, usein myös valtakunnan vihollisiksi. Noh, tästäkin vanhasta epäloogisuudesta takaisin Suomeen. Suomen politiikka on valitettavan sisäpiiriläistä vallan huipulla, joka aiheuttaa saman ongelman, kun se on aiheuttanut historiassa ennenkin, yritetään keksiä tai luoda politiikkaan täysin tuulesta temmattuja kriisejä jotka ovat toinen toistaan turhempia[51], vedetään letkana lavalle poliitikkojen yksityiselämän virheitä, vaikka on äärimmäisen tärkeää tietää poliitikkojen yksityiselämästä sikäli kun se liittyy poliitikkojen toimintaan julkisuudessa, pelkkä yksityiselämän uteliaisuus sinällään ilman sidonnaismateriaalia ei ole hyödyllistä missään muodossa vaan voi jopa olla haitallista, koska politiikka siirtyy Res Publicasta Res Privataan. Eli julkisista asioista, jossa jokainen on tasa-arvoinen hoitamaan valtion asioita, yksityiseen, jossa voidaan valita yksi piirre tai piirteiden yhteys ja määrittää ne valtiovallalle vaaralliseksi ja siten sulkea ne poliittisen keskustelun ulkopuolelle.

Valitettavasti on Suomessa puoluejärjestelmä yhtä vahvasti byrokraattinen kun Suomen kunnallispolitiikka ja ei ole ihme, että suomalaiset eivät muista kunnallispoliitikkojen nimiä, kun olen itse seurannut läheltä kuinka poliitikot etenevät urallaan eteen ja ylöspäin tehtyään vain kerta toisensa jälkeen suurempia rikoksia. En vain valitettavasti voi vielä näistä asioista puhua tehtyäni asiasta jo rikosilmoituksen jouduttuani hankalaan välikäteen erään suomalaisen kunnallispoliitikon kanssa. Totisesti, on vihreät, kepu, kokoomus, ps, rkp ja muut teletapit äiti aurinkoinen Tarja Halosen alla sulassa sovussa päättäneet johtaa Suomenmaata uudestaan ja uudestaan päästämättä ketään pahaa ulkopuolista, edes passiivisia katsojia B luokan makkaran ja B luokan oluen kanssa sekaantumaan tähän prosessiin. Tätä Niinistaavin, Iksun ja muiden teletappien iloista uudestaan uudestaan huutoa kuunnellessa alkaa loppua teho kuin heikosta natsista Siperian aroilla. Mutta jaksettava on kun tietää kuinka hyvää se tekee ja muita suomalaisen median luomia kliseitä. Hyvä suomalainen mainos on huomaamaton suomalainen mainos, joka pikkuhiljaa ujuttautuu suomalaiseen kulttuuriin vai voiko Turun sinapin myyminen Ruotsiin todellakin olla niin iso asia, että siitä vaaditaan eduskunnassa erityislakia kansallisen intressin kannalta tärkeänä yrityksenä[52]? Kuka estää kahta turkulaista B luokan makkaraa syövää kotikemistiä lukemasta kotikemiaa ja alkamasta valmistamaan omaa sinappia, eihän se tietenkään ole Turun sinappia vaan se on Jussi Et Kuokka sinappia[53]. Mikäs sen poliittisempaa kuin ruokaa, leipää ja sirkushuveja, sinappia ja kauniita rohkeita. Joten tältä kokemuksen syvältä rinta-ääneltä voin sanoa, että Suomen nykyinen hallitus kestää rahoituskriisin, päästökaupan optiot, CIAn kidutuslennot, smash asemin, musiikkitalon, Naton, EU Lissabonin sopimuksen, ja lähes jokaisen ajateltavissa olevan kriisin paitsi kaksi, jos MTV3 lakkautetaan ja salatut elämät loppuvat tai jos HKn sinisen valmistus lopetetaan. Suosittelen siis aloittelevana politiikan tutkijana seuraavia askelia, lakkautetaan puolustusvoimat, terveydenhuolto ja muut valtion palvelut kustannussyistä turhina ja siirretään HKn sinisen tuotanto Kiinaan, josta sitä kuljetetaan armeijan kalustolla Helsingin keskustaan, joka on muutettu Suomen ainoaksi asumiskeskukseksi, joka nyt tunnetaan nimellä White Pearl jo vuosia sitten eduskunnassa tehdyn ehdotuksen mukaisesti ja värvätään koko Suomen kansa toimimaan taustanäyttelijäksi salattujen elämien kuvaukseen ja Suomen valtion kannatus nousee Saddam Husseinin aikaisen Irakin lähes eeppisen legendaariseen sataan prosenttiin[54].

Noh, politiikan kuuluisin muoto sarkasmi ja parodia sikseen ja kenties vähän vakavampaan aiheeseen eli suomalaiseen vallan jakautumiseen puoluejärjestelmässä. Suomen puoluepolitiikan rakenteellinen outous luo tilanteen, jossa ääni menee edelleen puolueelle eikä varsinaisesti ehdokkaalle itselleen, tässä ei olisi minkäänlaista ongelmaa, jos puolueen jäsenenä oleva ehdokas saisi myös samat äänimäärät kuin puolueen ulkopuolella oleva ehdokas, mutta kun puolueen jäsenenä oleva ehdokas saa puolueen sisäisestä sijoituksestaan riippuen kaikki puolueen äänet ja voi siten kerätä ääniä itselleen satojen heikommin sijoittuneiden ehdokkaiden voimalla ja saaden vähemmän ääniä henkilökohtaisesti, voi hän silti päästä eduskuntaan, kun taas paljon enemmän henkilökohtaisia ääniä saanut ehdokas voi tippua pois, koska ei kuulu puolueorganisaatioon. On täysin turha väittää, että puolueilla ei ole enää päätösvaltaa edustajien asioihin, jos sisäinen puoluekuri on poistettu kuten vihreillä ainakin epävirallisesti on[55]. Puoluepolitiikassa vedotaan vahvasti siihen, että kun ei ole puoluekuria ei puolue voi hallita ehdokkaita, koska ei voi ehdokkaita pakottaa äänestämän samansuuntaisesti, mutta ilman mahdollisuutta tietää ja estää ristiinäänestävien ehdokkaiden muita karensseja on mahdotonta sanoa kuinka kovaa valtaa puolue ja puolueenjohtajat pitävät. Hieman siis samalla periaatteella voisi perustella kiristämisen laillisuuden sanoen, että eihän kukaan voi koskaan pakottaa ketään antamaan rahaansa jos ei sitä itse halua, voihan toki asiakkaalta murtaa peukalot ja raajat, mutta ei välttämättä silti saa rahojaan. Vedoten siis samalla samanlaiseen periaatteeseen kuin puolueen sisällä, ”ei me voida pakottaa”. Kaikki ovat samanarvoisia jotkut vain hieman enemmän kuin toiset.

Eroan nyt yleisestä kritisoivasta linjastani ja teen oikean ehdotuslistan tilanteen parantamiseksi Suomen demokratian kannalta.

Lakkautetaan puolueiden rahoitus julkisilla varoilla, lakkautetaan puolueiden yhteiset äänet ja siirrytään yksilöpohjaiseen äänestykseen. Puolueiden olemassaolo saa jatkua muuten samankaltaisena, mutta yhden puolueen jäsenyys ei saa estää myös toisen puolueen jäsenyyttä ja kun puolueiden vahvimmat hallinnan keinot rahoitus ja yhteisöllinen äänienkeräys on poistettu, puolueiden muu uudistaminen jää lähinnä puolueille itselleen.

Kerran vuodessa järjestetään kotiin toimitettavilla kyselylomakkeilla kansanäänestys kysely eduskunnan toiminnasta ja säädettävissä olevista ja juuri säädetyistä laeista. Vahvasti vastakkaiset tulokset kansanäänestyksessä ja eduskunnan sisäisessä äänestyksessä johtavat viralliseen kansanäänestykseen työnalla olevasta laista tai lain vetäminen pois. 75% negatiivinen palaute eduskunnan toiminnasta aiheuttaa ylimääräisen kansanäänestyksen luottamuslause periaarteella ja jos eduskunta häviää äänestyksen järjestetään ylimääräiset vaalit.

Lasketaan kansanedustajien määrä 50n ja siirretään vaalit piirialue pohjaisesta koko maan vaaleiksi ilman vaalipiirejä. Jokainen kansanedustaja saa halutessaan siirtää äänestysoikeuden yhdessä tai useammassa asiassa virallisesti määrittämälleen taholle, esimerkiksi avustajalle. Täten kansanedustaja pystyisi keskittymään asioihin, jotka ovat hänelle tärkeitä menettämättä kuitenkaan kykyään olla kahdessa paikassa yhtä aikaa avustajan äänestäessä kansanedustajan tahtojen mukaan ja toimien kansanedustajan toimijana kentillä, johon kansanedustaja itse ei ehdi. Tämä keskittäisi valtaa kansanedustajien käsiin todella voimakkaasti ja tekisi jokaisesta kansanedustajasta tärkeän poliittisen toimijan, jonka tehtävä olisi huomattavasti tärkeämpi kun nykyinen. Eräällä lailla voisi sanoa että kansanedustajasta tulee oma puolueensa, jolla on omat puolueorganisaationsa.

Kansanedustajaksi pyrkiville kansalaisille tarjotaan valtionkassasta korotonta lainaa maksimissaan 100.000 euroa, joka on maksettava takaisin vaalien jälkeen, jos ehdokas häviää, mutta lasketaan tueksi, jos ehdokas voittaa. Tällä voidaan välttää tai ainakin dramaattisesti vähentää yritysmaailman aiheuttaman korruption antamallaan pimeillä tukiaisilla kansanedustajaksi yrittäville, joka on aina ollut tärkeä osa eduskuntaprosessin korruptiosta maailmanlaajuisesti eikä vain Suomessa. Ehdokkailta vaaditaan myös lista mihin tukiaiset on käytetty, jotta voidaan välttää kaikenlainen keplottelu rahalla.

Kansanedustajien keskipalkka sidotaan BKT/c:n eli keskipalkkaan Gaussin käyrää käyttäen normaalin työmaailma ikälisineen ja matkustuskuluineen. Täten kansanedustajilta otetaan pois moraalista ongelmaa tuottava mahdollisuus määrittää oma palkkansa ja siitä seuraavat uskottavuus ongelmat. Näin saataisiin myös kansanedustajille syy helpottaa köyhien tilannetta Suomessa, koska nopein BKT/c nousu saataisiin nostamalla köyhien ei rikkaiden tilannetta[56].

Totta kai voidaan sanoa, että tämänkaltainen järjestelmä tuottaisi kuluja ja vaatisi vaivaa enemmän kuin nykyinen järjestelmä[57]. Jos tätä periaatetta toteutetaan, miksi ei saman tien voisi julistaa jotain suomalaista poliitikkoa kuninkaaksi ja siirtyä byrokraattiseen monarkiaan, kustannustehokkaampaa totta, samoin olisi orjuus ja naisten siirtäminen takaisin keittiöön työelämästä ja miesten työtuntien määrän kohottamiseen 16 tuntiin ja vältyttäisiin siten turhalta matkustamiselta, kun vain yksi joutuu poistumaan kotoa ja samalla vältyttäisiin myös työeläkkeeltä, kun työntekijät kuolisivat uupumukseen sopivasti 55-65 vuoden ikäisenä. Valitettavasti vain demokraattisessa tai tasavaltalaisessa valtiossa on toteutettava tiettyä ratkaisuja, jotka eivät ole eivätkä tule koskaan olemaan talouden intressien mukaista ja siksi ei demokratian muuttamista suuntaan tai toiseen voi perustella talouden eduilla, vaan ainoaksi kriteeriksi pitää nostaa demokraattisen valtion toiminnan jatkumon, tasapainon ja kansainvaltaisuuden periaatteet, vasta kaukana jäljessä pitää tulla markkinoiden edut. Hyvin toimiva yhteiskunta on, ehkä taas hieman liian kliseisesti, kuin hyvin toimiva elimistö, jokaisella osalla on omat toimintatarkoituksensa ja jos yksi osa alkaa toimia liiallista yksinvaltiutta osoittaen on historia jo todistava yhteiskunnan haavoittuvuuden ja joko tilanteen korjaantumisen tai pahenevan hajoamisen, joka lopulta johtaa romahtamiseen[58]. Historiassa on satoja esimerkkejä valtioista, jotka lopulta hajoavat, pääosin koska yksi valtion osa kasvaa liian suureksi muiden osien kustannuksella ja sen takia valtion eri etujen pitäisi toimia yhteistyössä keskenään, joka on Suomessa pääosin onnistunutkin vaikka negatiivisuuden viljelystäni huolimatta voi saada toisen kuvan. Suomessa ollaan kuitenkin tämän suuren poliittisen muutoksen mukana tultu tilanteeseen, jossa joudutaan tasapainottamaan uudet halut ja vanhat halut keskenään. Uudet taloudelliset edut ja vanhat taloudelliset edut ja on ehdottoman tärkeää käydä avoin rehellinen keskustelu koko tämän ajan ja saada kaikki eri ryhmittymät puhumaan ja jos ei yhteisen pöydän niin ainakin saman kaupunginalueen alle, jos ei vielä voi samasta talosta puhua.

Meinaa valitettavasti alkaa sanottava loppumaan tämän kohta 16 sivun rutistuksen jälkeen, olo on kuin muutamaa sivua aikaisemmin lainaamani legendaarisen heiton heittäneen urheilutoimittajan haastattelemana olon jälkeen, tai kun olisi joutunut juoksemaan 200 kilometrin aidat jäätyään, niin sanotusti, rysän päältä kiinni perheen tyttären kanssa. Sanottavaa olisi vielä tusinan verran samankaltaisiin esseisiin, mutta jätetään se kuitenkin johonkin toiseen kertaan. Vielä ennen lopettamista voisin kuitenkin sanoa jotain pseudotieteellistä Rooman romahtamisesta tai Egyptin dynastioiden variaatioista ja niiden taustasyistä sosiaalipoliittisesti. Kuitenkin yleisen mielenterveyden kannalta ja etenkin oman mielenterveyteni kannalta lainaan kuitenkin vain Suomen ehkä kuuluisinta ainakin hetken työttömänä ollutta miestä ja sen pidemmittä puheitta lopetan esseen tähän toimintasuunnitelmaan, jota yksilötasolla toteutettaessa joka päivä, työttömyys katoaa hetkessä suomesta.Saattaa olla, että riipasen kovan kännin tänään[59].Lähteet:

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade_controversy

[2] http://mrzine.monthlyreview.org/hattingh120308.html

[3] http://www.thenation.com/doc/20050502/klein

[4] http://empire-institute.com/html/globalization_and_empire_.html

[5] http://www.motherjones.com/news/feature/2004/01/12_405.html

[6] http://www.rense.com/general29/wesold.htm

[7] Tom Holland, Rubicon. The triumph and tragedy of the roman republic ISBN: 0-349-11563

[8] http://www.constitution.org/usdeclar.htm tai http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence

[9] http://www.mapm.org/presidentsmemo/2007/01/cindy_sheehan_and_the_season_f.html

[10] http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act#Title_VIII:_Terrorism_criminal_law ” The definition also encompasses activities that are "dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the United States or of any State"” http://www.isil.org/towards-liberty/patriot-ii-assault.html

[11] http://www.larouchepub.com/hzl/2008/3509referendum_lisbon_feudalism.html

[12] http://irc-galleria.net/gallup.php?question_id=119474&action=answer

“19.05.08 16:13Samanverran merkitystä kun minun perjantai-illan ulkopoliittisilla pohdiskeluilla promillen sivuviimassa lähimmäs kuppilassa... Vai millaista VAIKUTUSTA on ryhmällä ollut suomen ulko- tai turvallisuuspolitiikkaan?” (Esimerkki kommentti otettuna keskustelusta)

[13] http://www.hotfact.com/the-human-desire-to-dominate.html

[14] http://www.corporateeurope.org/lobbyingbycommittee.html

[15] http://www.bushflash.com/14.html tai http://en.wikipedia.org/wiki/Definitions_of_fascism

[16] http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome

[17] http://www.deepblacklies.co.uk/bilderberg_blurb.htm tai http://www.prisonplanet.com/articles/october2007/251007_end_game.htm ” The comments of elitists alive today who openly advocate "culling" the human population by means of mass genocide, plagues and viruses are then considered alongside Aldous Huxley's warning that ruling oligarchies would use advanced techniques of medicine and pharmacology to ensure the human population "enjoy their servitude".”

[18] http://www.angelfire.com/ga2/nestsite2/quotes.html

[19] http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/5280230.stm

[20] http://www.twnside.org.sg/title/millions.htm tai http://www.msnbc.msn.com/id/3071965/ tai http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_slavery

[21] http://atheism.about.com/od/benedictxvi/i/RatzingerNazi_2.htm

[22] http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar

[23] http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lisbon

[24] http://www.villeitala.net/default.asp?viewID=2196&writeID=4547336336673D3D&news_offset=5 ”Äänestys on mahdollinen, mutta sen lopputulos ei ole sitova. Tosin, jos vaikkapa 51 prosenttia äänestäneistä on jotakin mieltä, voi olla aika vaikea tehdä kansan enemmistön mielipiteestä poikkeava päätös.” Jos länsimaisen demokratian sitovuus perustuu ajatukseen ”voi olla vaikea tehdä kansan enemmistöstä poikkeava päätös” on demokratian pohja todella huteralla. Jos kansanäänestyksen perusta on luottamus että poliittiset päättäjät täysin hyväsydämisyyttään päättävät yhtäkkiä totella kansaa ilman sitovia periaatteita voidaankin sitten suomen kriminaalilaki kumota koska ihmiset tunnetusti tottelevat hyvää hyvyyttään toistensa pyrkimyksiä ja politiikkahan on aina niin puhtoista toimintaa.

[25] http://www.david-morrison.org.uk/ukraine/clockwork-orange-revolution.htm

[26] Suomen korkein valtiovalta ei ole enää Suomen demokraattisesti valittu parlamentti vaan Euroopan unionin demokraattisesti valittu parlamentti jonka päätös ja oikeudellinen valta on Suomen yläpuolella. Vaikkakin voidaan sanoa suomen olevan nyt osa suurempaa demokraattista kokonaisuutta ei suomen kansa ole enää oikeudellisesti hyväksytty päättämään suomen sisäisistä asioista ilman Euroopan unionin muiden maiden hyväksyntää. Tästä selvänä esimerkiksi http://en.wikipedia.org/wiki/Jörg_Haider Vaikkakin herra Haider on imbesilli Euroopan unionin yhtenäinen päätös puuttua toisen maan sisäpoliittiseen demokraattiseen prosessiin sietäisi herättää syvimmässäkin unessa olleet siihen todellisuuteen että Euroopan unioni on varannut itselleen oikeuden puuttua jäsenvaltioiden sisäpolitiikkaan kun se heille sopii. ”The heads of government of the other fourteen EU members decided to cease cooperation with the Austrian government” Entä jos suomessa pääsisi perussuomalaiset enemmistöön?

[27] http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html http://www.lewrockwell.com/crispin/crispin20.html

[28] http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_variation

[29] http://www.space.com/scienceastronomy/080213-titan-oil.html

[30] http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil

[31] http://www.voltairenet.org/article30245.html ” tyrants invented enemies to spread fear in the population and thus justify authoritarianism.” Tämänhetkinen vastustaja on terrorismi, islami, ilmastonmuutos ja öljypula.

[32] http://www.forbes.com/billionaires/free_forbes/2003/0317/087.html 476 miljardööriä joiden yhteenlaskettu arvo on 1.700 miljardia. http://www.globalpolicy.org/finance/index.htm http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations Vuosittainen YK budjetti on 20-5 miljardin dollarin välillä riippuen lähteestä. Tällä 1700 miljardilla pystyttäisiin rahoittamaan koko YK noin 85-340 vuotta. Esimerkiksi rokotusohjelma jolla pystyttäisiin Afrikassa ja Aasiassa pelastamaan yli 10 miljoonaa ihmistä maksaa noin 4 miljardia. http://www.globalpolicy.org/socecon/develop/2006/0516iffim.htm Hintana noin 0.2% miljardöörien yhteenlasketusta omaisuudesta.

[33] http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle#Killing_the_African_dream_of_development ”Author and economist James Shikwati says in the programme that environmentalists campaign against Africa using its fossil fuels: "there's somebody keen to kill the African dream. And the African dream is to develop." He describes renewable power as "luxurious experimentation" that might work for rich countries but will never work for Africa: "I don't see how a solar panel is going to power a steel industry ... We are being told, 'Don't touch your resources. Don't touch your oil. Don't touch your coal.' That is suicide."
An example is given in the film of a Kenyan health clinic which is powered by solar panels which do not provide enough electricity for both the medical refrigerator and the lights at the same time. The programme describes the idea of restricting the world's poorest people to alternative energy sources as "the most morally repugnant aspect of the Global Warming campaign."”

[34] http://www.prisonplanet.com/articles/april2006/030406massculling.htm

[35] http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_controversy

[36] http://en.wikipedia.org/wiki/Protests_against_the_2003_Iraq_war

[37] http://www.opendemocracy.net/article/conflicts/iraq_handover/numbers_game_revisited Viimeisimmät tiedot eivät ole saatavissa Irakin poliittisen epätasapainon takia mutta 2006 mennessä kuolleita oli, riippuen lähteestä noin 100.000-650.000 ja kiihtyvällä tahdilla on luvut tähän päivään mennessä vähintäänkin tuplautuneet muun muassa Fallujan kaupungin lähes täydellisen hävittämisen jälkeen.

[38] http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/5054426.stm

[39] http://www.hrw.org/ (Human Rights Watch, maailman kenties kuuluisin ihmisoikeusjärjestö)

[40] http://us.uvm.dk/folkeskolen/initiativer/fokusomraader/documents/Notatvedr.itifolkeskolen_English.pdf (tanskan opetusministeriön arvio kannettavien käytöstä koulussa)

[41] http://www.rondolehti.fi/fi/node/962 musiikkitalon hinta on noin 128 miljoonaa josta valtio eri osiensa kautta (Yle, valtio, Helsingin kaupunki Etc.) maksaa ehkä noin 100 miljoonaa. Yhden halvan kannettavan hinta joka toimii äärimmäisen hyvin on noin 399 euroa. Joten sadalla miljoonalla jota valtio käyttää musiikkitaloon saisi noin 250.000 kannettavaa Helsingin eri koulujen ja korkeakoulujen käyttöön jotka voitaisiin antaa oppilaan käyttöön koulu tai kurssi tarkoitukseen pyydettäessä. Vaikka kymmenes osa tästä määrästä olisi tarvittava määrä suomen kaikkien tenttien siirtämiseen digitaaliseksi sitä haluaville oppilaille koska tenttejä ei koskaan suorita kaikki oppilaat samanaikaisesti kaikista aloista vaan voitaisiin toteuttaa samaa politiikkaa kuin avoimella yliopistolla jo nyt. Esseevastaukset muistitikulle ja kannettava kannetaan seuraavaan tenttiin.

[42] http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_tekijänoikeus-_ja_rikoslain_muutos

[43] http://koti.mbnet.fi/opairc/karpela_piraatti_laukku.JPG Tekopyhyys on mukavaa, Cd-piratismi = pahaa. Väärennetyn laukun osto = Hups, ei rangaistusta

[44] http://www.markacadey.net/dictionary-index.htm Somali Englanti sanakirja

[45] http://fi.wikinews.org/wiki/KRP_sensuroi_Thaimaan_prinsessan_muistosivun

[46] http://sensuuri.info/

[47,48] http://lapsiporno.info/ Nimen tahallisesta provosoivasta luonteesta riippumatta sivun sisältö ei itsessään ole laiton mutta silti poliisin estolistalla. http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/16575-keskusrikospoliisi-lapsipornokohusta-”kissa-ja-hiiri-leikkia” Uutista seuraava keskustelu kuvaa hyvin netissä toteutuvaa poliittista keskustelua suomessa http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2008-02-29.html

[49] Menemällä esimerkiksi Google.fi ja kirjoittamalla hakusanan LOL ja ottamalla ensimmäisen hakutuloksen vieressä lukeva ”Välimuistissa” linkki pääsee sivulle jossa google on tallentanut kopion alkuperäisestä sivusta. Eli, tällä logiikalla jos laittaa hakusanaksi Child Pornography ja väläytät ruudulle listan laittomista sivuista jotka poliisi on estänyt ei tarvitse kuin klikata ”välimuistissa” nappia ja pääset googlen kopiolle laittomasta sivustosta jota poliisi ei ole estänyt kun kyseessä on suuryritys, mielenkiintoista.

[50] http://wiki.answers.com/Q/How_did_the_Nazis_know_if_you_were_Jewish

[51] Aristoteleen pohdintoja vallan luonteesta, myös Tuchydes ja Plato pohtivat mielenkiintoisesti asiaa, tarkat lähdeviitteet vaatisivat yksityiskohtaisen antiikin kirjallisuuden lukemisen jota en valitettavasti kykene tällä hetkellä toteuttamaan.

[52] Tästä oli jopa keskustelua iltapäivälehdissä, vaikkakaan ei kovin totista oli keskustelua silti, hassua mutta makkara, sinappi ja sirkushuvit pyörittää maailmaa.

[53] Tosin näinhän myös kävi, tervetuloa auran sinappi, sama koostumus, ulkonäkö, valmistajat ja kaikki muukin paitsi nimi. Hyvä homma heille. http://www.auransinappi.fi/pASinappi.php

[54] http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2331951.stm

[55] http://www.kirsikkasiik.net/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=10

[56] Riippuen laskentatavasta, jos otetaan bkt : väestöllä saadaan tilanne jossa riippumatta yksittäisten kansalaisten varallisuudesta saadaan illusionaariseksi keskipalkaksi valtavia lukuja, myöhemmin otettu pois käytöstä koska nostaa esimerkiksi Kuwaitin keskipalkan aivan liian korkealle muutaman miljardöörin vetämänä. Jos otetaan sen sijaan PPP järjestelmä jossa tasan 50% palkansaajista on köyhempiä ja 50% rikkaampia saadaan lähempänä todellista keskipalkkaa oleva tilanne, joten jos yhdelle rikkaalle annetaan 100.000 euroa tilanne muuttuu todella marginaalisesti mutta jos 100lle köyhälle annetaan 100 euroa muuttuu tilanne huomattavasti enemmän 100n ihmisen siirtyessä listalla yhden sijasta.

[57] http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,943303,00.html

[58] Käsistä lähteneen sotilasmenojen voidaan sanoa olevan immuunijärjestelmän epätoimivuus joka esimerkiksi yhdysvalloissa uhkaa tuhota koko valtiontalouden http://en.wikipedia.org/wiki/Military_budget_of_the_United_States

” The recent invasions of Iraq and Afghanistan are largely funded through supplementary spending bills outside the Federal Budget, so they are not included in the military budget figures listed above. In addition, the United States has black budget military spending which is not listed as Federal spending and is not included in published military spending figures. Other military-related items, like maintenance of the nuclear arsenal and the money spent by the Veterans Affairs Department, are not included in the official budget. Thus, the total amount spent by the United States on military spending is higher.

Joidenkin arvioiden mukaan Yhdysvaltojen sotilasbudjetti on saavuttanut kokonaisuudessaan 33%

[59] http://irc-galleria.net/channel.php?channel_id=1537724 http://www.youtube.com/watch?v=MOIb3r5UyVw

Loppupiristeenä tämän päivän Iltalehden poliittinen piirros: