Saturday, August 28, 2010

Näillä tunnelmilla takas Salosta!

http://www.youtube.com/watch?v=JrdEMERq8MA

Some things in life are bad
They can really make you mad
Other things just make you swear and curse.
When you're chewing on life's gristle
Don't grumble, give a whistle
And this'll help things turn out for the best...

And...always look on the bright side of life...
Always look on the light side of life...

If life seems jolly rotten
There's something you've forgotten
And that's to laugh and smile and dance and sing.
When you're feeling in the dumps
Don't be silly chumps
Just purse your lips and whistle - that's the thing.

And...always look on the bright side of life...
Always look on the light side of life...

For life is quite absurd
And death's the final word
You must always face the curtain with a bow.
Forget about your sin - give the audience a grin
Enjoy it - it's your last chance anyhow.

So always look on the bright side of death
Just before you draw your terminal breath

Life's a piece of shit
When you look at it
Life's a laugh and death's a joke, it's true.
You'll see it's all a show
Keep 'em laughing as you go
Just remember that the last laugh is on you.

And always look on the bright side of life...
Always look on the right side of life...
(Come on guys, cheer up!)
Always look on the bright side of life...
Always look on the bright side of life...
(Worse things happen at sea, you know.)
Always look on the bright side of life...
(I mean - what have you got to lose?)
(You know, you come from nothing - you're going back to nothing.
What have you lost? Nothing!)
Always look on the right side of life...

Saturday, August 14, 2010

Selvennystä hyväksikäytöstä.

Koska edellinen teksti tästä aiheesta herätti kysymyksiä, yritän selventää hieman historiaani ja puhua hieman vähemmän taiteellisesti.

Kohtasin seksuaalisen hyväksikäytön 7 vuotiaana. Koska kyseessä oli ensimmäinen seksuaalinen kokemukseni, ei minulla ollut minkäänlaista vertauspohjaa siitä mitä seksi oikeasti on. Tästä johtuen kiinnostuin samanikäisiin kohdistuneesta seksistä koska se oli kaikki mitä tiesin seksuaalisuudesta. Vähitellen kasvettuani murrosikäiseksi tajusin että minulle oli tehty jotain väärää, tästä johtuen kiinnostukseni seksuaalisuuteen ja erityisesti hyväksikäyttöön nousi, erityisesti koska halusin tietää miksi näin tapahtui minulle ja miksi näin tapahtuu muille. Itsetutkiskelun seurauksena opin tunnistamaan mitä on seksuaalinen hyväksikäyttö ja miten se eroaa normaalista seksuaalisuudesta. Sen jälkeen kiinnostukseni asiaan hiipui.

En ole koskaan käyttänyt, ja sikäli kun tulevaisuutta osaan ennustaa, en tule koskaan käyttämään ketään seksuaalisesti hyväkseni. Koneellani olleet videot/kuvat olivat nuoren, seksuaalisen hyväksikäytön kokeneen ihmisen omaa terapiaa. Tapa oppia tunnistamaan mitä seksuaalisuus oikeasti on ja mitä on seksuaalinen hyväksikäyttö. Tätä ei ole helppo käsittää ihmisen joka ei ole koskaan kokenut vastaavanlaista traumaa. Paras vertaus olisi ihmiseen joka selviää vakavasta auto-onnettomuudesta ja sen seurauksena katsoo autokolari videoita uudestaan ja uudestaan. Tai henkilö joka selviää esimerkiksi terroristi kaappauksesta ja katsoo uutiskuvaa tilanteista jossa terroristi leikkaa ihmisen pään irti. Kyseessä on tapa selviytyä kovasta traumasta.

Se miksi kirjoitan näinkin yksityisestä asiasta julkisesti, on monisyinen, voin kuitenkin hieman lisätä. Koska olen itse kokenut kovan seksuaalisen trauman, tiedän mitä on kokea kova seksuaalinen trauma. Tiedän millaisen helvetin jokaisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä aiheutetaan. Tiedän kuinka seksuaalirikosten tuomiot eivät todellakaan vastaa teosta aiheutuvaa haittaa ja vauriota. Kirjoitan tästä koska tilastot kertovat noin 1/4n tytöistä ja 1/5 pojista joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi ennen 18 ikävuottaan. Suomessa tästä asiasta ei puhuta. Käytännössä tämä tarkoittaa noin puolesta miljoonasta (jos luvut ovat tuplasti liioiteltuja) noin kahteen miljoonaan (jos luvut ovat puolet alimitoitettuja) lapsuusajan seksuaalisen hyväksikäytön uhria.

Koska tapaan viikoittain ihmisiä jotka kertovat omista traumoistaan tiedän kuinka valtava ongelma tämä asia suomessa on, ja kirjoitan tästä koska tiedän kuinka suurta rohkeutta vaatii käsitellä itselleen tapahtunutta seksuaalirikosta.

Tekstini on niitä ihmisiä varten jotka haluavat tietää kaiken ehdokkaasta, ja niitä ihmisiä varten jotka käsittelevät samaa ongelmaa ja pelkäävät että tulo julkisuteen tekee heistä yhteiskunnallisia hylkiöitä. Lähes jokainen seksuaalisen hyväksikäytön uhri kokee traumaperäisen stressioireilun, ja valtava enemmistö näistä ihmisistä on itse heihin kohdistuneen seksuaalirikoksen takia oireillut tai kiinnostunut itse lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta hyväksikäytöstä. Valtava enemmistö ei koskaan tee mitään lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikosta koska muisto omasta kärsimyksestä on riittävän voimakas estämään häiriökäytöksen.

Tämä on valtava ongelma, ihmisille asiasta syntyvä kärsimys on haudattu ongelma yhteiskunnassa. Uhrit useasti sekoittavat oman päänsä ja oppivat puolustamaan tekijää ja kieltävät koko asian olemassaolon. Tai summittaisesti kohdistavat vihaa kaikkeen nuorten seksuaalisuuteen joka on omiaan luomaan vielä suurempia ongelmia. Nuoret ihmiset, pojat ja tytöt ovat luonnostaan seksuaalisia olentoja, tämän tekee varmaksi biologia ja ihmisen lisääntymisvietti. Opettamalla nuorille että alle 16 vuotiaan seksuaalisuus on pahaa, rikollista ja häpeällistä luomme tilanteen jossa todella lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö, häpäisy ja kaltoin kohtelu kasvaa, koska apua ei saa, edes pyytämällä.

15 vuotias joka rakastuu esimerkiksi 30 vuotiaaseen oppii yhteiskunnalta että hänen kokema rakkaus ja seksuaalinen vietti on likaista ja väärää. Tässä tilanteessa on omiaan syntymään persoonallisuushäiriöitä. Ratkaisu tähän ei ole se että opetetaan lapset että seksuaalinen vietti on väärää, niin kuin seksuaalikasvatus koulussa ja yhteiskunnassa pyrkii tekemään. Ratkaisu tähän on se että opetetaan yhteiskunnassa ero seksin ja rakkauden, ja hyväksikäytön ja raiskauksen välille. Tehdään selväksi että saa rakastua ja saa harrastaa myötämielistä seksiä, mutta hyväksikäyttö pitää osata tunnistaa, ja raiskauksesta pitää osata ilmoittaa.

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä?

1, Seksuaalikasvatus pitää aloittaa viimeistään 3-6 luokalla, pitää keskustella muun muassa siitä miksi jotkut oikeasti haluavat harrastaa seksiä vanhempien ihmisten kanssa, miten tässä tilanteessa voi suojella itseään jos siihen itse haluaa, miksi on suositeltavaa odottaa ennen seksin aloittamista, ja miksi on järkevää olla mieluummin oman ikäisten seurassa. Mutta jos nuori murrosikäinen todella haluaa harrastaa seksiä aikuisten kanssa, nuori löytää siihen kanavat tässä yhteiskunnassa aivan varmasti. Koska näitä kanavoita ei voida poistaa ilman että koko yhteiskunta tuhotaan, ja kriminalisoimalla teko itsessään heikennetään nuoremman osapuolen oikeusturvaa koska jo pelkästään vuosia kestävä oikeusprosessin riski aiheuttaa salailun ja piilottelun, joka on omiaan ajamaan halun valvomattomaan piiriin josta todistusaineistoa ei edes jää.

2, Seksuaalinen suojaikäraja tulee laskea 13-14 ikävuoteen, samoin äänestysikä sekä rikosoikeudellinen vastuu. Jokainen joka muistaa mitään omasta nuoruudestaan tajuaa että 14 vuotias ei ole lapsi, ja nykyistä nuorisorikollisuutta ei saada kuriin ilman ikärajan laskua. Vastaavasti jos ihminen voidaan tuomita rikoksesta ja väittää että ihminen on tarvittavan vanha tajuamaan rikoksen seuraukset, tajuaa ihminen myös tarvittavan paljon omasta seksuaalisuudestaan, ja yhteiskunnasta. Vastaavasti voi esittää kysymyksen tajuaako kovinkaan moni 30-40 vuotias joka pettää puolisoaan mitä oikeasti tekee? Täysi-ikäisyys ei ole merkki tarvittavasta kypsyydestä tehdä kaikki omat päätöksensä, vaan kypsyys itsenäisyyteen ja kyvykkyys, aikuisuus ja erityisesti halu tehdä omat päätökset ja itsenäistyä. Jo tarhasta sekä ala-asteelta alkava valtava paine joka kohdistuu nuoriin ja lapsiin ei helpotu pakottamalla nuoret ja lapset kahden tulen väliin, jossa toisaalta pakotetaan aikuistumaan mutta ei samanaikaisesti anneta mitään vastuuta omasta käytöksestä, käytöksen seurauksista ja yhteiskunnallisista asioista. Jos todella halutaan kasvattaa terveitä yhteiskuntatietoisia aikuisia, on nuorille annettava myös vastuuta omasta elämästään sekä yhteiskunnan asioista nuorempana, koska yhteiskunnan paineet ja odotukset kohdistuvat vielä nuorempiin.

3, Raiskauksesta ja hyväksikäytöstä annettavat rangaistukset tulee vastata raiskauksen ja hyväksikäytön todellista vahinkoa. Miniminä voidaan pitää useita vuosia vankilassa, julkinen seksuaalirikollisten rekisteri, pakkoterapia ennen vapautusta, lääkehoito jos riskiä uusia, lasten pakko huostaanotto, vahingonkorvaukset jotka vastaavat joitakin kymmeniä tuhansia työtunteja, vähintään. Uusijoille ihonalainen hormonivalmiste implantti joka toteuttaa kemikaalisen kastraation ja poistaa siten kaiken seksuaalisen halun, pakko hoito, vapautus vasta psykiatrin myöntävällä lausunnolla tai mahdollinen vankilasaari jossa voi elää loppu elämänsä ilman riskiä vahingoittaa muita. Elinikäiset vahingonkorvaukset uhrille, ja jos uhri päätyy itsemurhaan, vahingonkorvaukset maksetaan uhrin omaisille seuraavan 50 vuoden ajan. Omaisten puuttuessa seksuaalirikosten uhrien rahastoon joka käytetään uhrien terapiaan.

4, Poliisien määrärahat on syytä siirtää pois turhanpäiväisistä kunnianloukkaus tapauksista ja lievistä huumausainerikoksista ja keskittää väkivalta ja seksuaalirikosten tutkintaan. Oikeuslaitokseen ja erityisesti rikollisten eristämiseen on kanavoitava huomattavasti enemmän rahaa. Tosiasiassa tiettyjä psykopaattisia rikollisia ei ikinä pysty totuttamaan takaisin yhteiskuntaan vaan rikos tullaan uusimaan lähes poikkeuksetta aina. Tästä syystä tämänkaltaiset rikolliset on tosiasiallisesti eristettävä yhteiskunnasta loppu elämäksi ilman mitään mahdollisuutta vapautua. Myös oikeudenkäynnin pituus on kyettävä lyhentämään siitä mitä se valituksineen nyt on, useasta vuodesta, korkeintaan muutamaan kuukauteenn. Tämä onnistuu vain vähentämällä lainsäädännöstä moraalia vastaan rikokset eli suurin osa kunnianloukkauksesta, ilmaisunvapaudesta sekä lievät huumausaine rikokset sekä muut vastaavat, sekä lisäämällä huomattavasti oikeuslaitoksen määrärahoja.

5, Vaikka seksuaalisesta hyväksikäyttö ymmärretään yleensä tekemiseksi, eli ihminen pakotetaan tekemään jotain tai ihmiselle tehdään jotain, vastoin ihmisen tahtoa. Asia jonka kuulen uudestaan ja uudestaan puhuessani aikuisten kanssa tästä asiasta on se että kuinka paljon haittaa on aiheuttanut se että nuorena koettu seksuaalinen halua ei ole voinut toteuttaa koska sitä on pidetty epäkorrektina. Kohtaan kuukausittain ihmisiä jotka kertovat olleensa itse 12-13-14 vuotiaana ihastunut ja halunneensa seksiä ihastuksensa kohteen kanssa, joka on saattanut olla kymmeniä vuosia vanhempi kuitenkaan voimatta koskaan puhua asiasta ihastukselleen. Seksuaalista hyväksikäyttöä on myös luonnollisen halun estäminen ja pitäminen luonnottomana. Moni kohtaamistani aikuisista ihmisistä kokee vieläkin huonoa omaatuntoa, ja häpeän tunteita omista nuoruuden seksuaalisista tunteistaan. Vertaisin tilannetta keskiajan Eurooppaan jossa kaikki seksi oli kirkon moraalin määräämiä. Kukaan ei voi väittää että kirkon puuttuminen ihmisten omaan seksuaalisuuteen olisi ollut jotain muuta kuin vahingollista ihmisille. Tästä ei kuitenkaan puhuta nuorten ja lasten kohdalla.

Onko se että yhteiskunta pakottaa nuoret tiettyyn seksuaalisuus malliin terve käytösmalli? Aiheuttaako yhteiskunta pakottamalla nuoret häpeämään seksuaalisia tunteitaan jos ne kohdistuu aikuiseen suurempaa vahinkoa kuin jos nämä tunteet voitaisiin käsitellä ja kenties kokea avoimesti? Itse en osaa tähän asiaan vastata, mutta kun keskustelen ihmisten kanssa näistä asioista, tämä kysymys nousee yksityisissä keskusteluissa aina esille. Se että suomen 16 vuoden ikäraja ajaa nuoret 12-13-14 vuotiaat jotka haluavat kokea seksin aikuisen kanssa turvallisista ympäristöistä ja julkisen valvonnan alaisuudesta pimeisiin takahuoneisiin, hotelleihin ja jopa suoranaiseen prostituutioon. Kyseessä on yksinkertainen kysymys, millä saadaan lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö vähennettyä, nuorten ja lasten seksuaalinen kärsimys loppumaan mahdollisimman tehokkaasti. Eikä siitä millä saadaan oma moraalikehä hohtamaan voimakkaimmin. Omien keskustelujeni perusteella suosittelisin suojaikärajan, äänestysikärajan, rikosoikeudellisen ikärajan, sopimusikärajan yms. laskemista 13-14 ikävuoteen.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Age_of_Consent.png tässä vielä kartta eri maiden suojaikärajasta, suositeltavaa luettavaa.

Wednesday, August 11, 2010

US is a collapsing Empire

There are two fundamental ways a government can be run, either as a government for the people by the people, or as a government for the people by a specific group of people within that society. The first represents a democracy, the second represents an Imperium. To rule a democracy consensus amongst the majority members of the society must be reached, this is possible only by propositions and situations where either a majority benefits. To rule an Imperium the only requirement is sufficient political, economic or military might to either force the subjects to submission or separate the populace to different groups that can then be pitted off against one another and the central government seen as the only unifying force. The first principle is a tyranny, the second principle is a federation.

Most republics eventually form along direct ethnic, religious or cultural lines. A large enough minority with distinct enough cultural traditions within an otherwise culturally homogenous population will almost always find their desires over-ruled in any parliament or gathering. This will eventually create a situation where to maintain the common interest of the distinct group independence must be sought. Therefore almost all republics that form historically have a distinct cultural, religious or ethnic base strong enough to work as a bond between the different factions and avoid balkanization of the political situation where voting for anything expect your own cultural group is treason.

From this base nationalism, the concept of the nation as a single unit with a single culture can only rise once people have a distinct cultural identity as a separate whole from other such wholes. Historically this happens most often in the case of cultural and political minorities from a larger republic. Good example of this would be the USA. It is well understood that Great Britain at this point was not a republic but it was however considerably closer to a republic than tyranny. The connections between the Continentals and the British in general were far less than the difference between the present day immigrants in Arizona and the New Englanders originally from Canada.

To maintain such a wide array of different groups within the nation is easiest by creating a common shared goal, which when attained will give every member more than they could possibly gain as an individual. One such goal is the leadership position in the global market, being the richest country in the world. Once this unravels, as it is doing now, the next logical way of controlling such a country is by making sure the cost of withdrawing from the union is greater than staying in the union, this is easiest to do by government subsidies to failing states and as a last resort, the use of military might. There we can see that the US, which started as a republic of a single republic of smaller states working towards a common goal willingly, with a shared history, ethnicity, language and religion, is now a multi ethnic nation with vastly different individual goals with little shared language and an assortment of different religions as well as little shared history.

Therefore it is easy to see that over the course of the centuries the US has evolved from where it was originally, a republic, to an end result where it is closer to an empire. Only by continuously creating the impression that by expansion the members of the union can gain more than they lose can an empire such as this be held together. So as long as there were resources within easy reach the empire was at its height. Once these were used up and no room to expand physically was available the next step was economic expansion, but an empire that reaches the top becomes a danger to itself. The only way to generate more gain for the members of the empire when nothing can be acquired from outside is to target a specific group within the empire and take from them and give to the rest. This has gone on in history as long as written history exists.

So, now we are viewing the US Empire as it has always been. An empire that can only survive as long as it expands, when expansion stops, the belonging to the empire is no longer profitable as the best competitors have to pay for the upkeep of the worst. Those who work the hardest have to pay for the upkeep of those who work the least, to keep up the image that belonging to the empire is for the good of all. Were it to openly admit that it is only for the good of the empire the empire would cease to exists as all ethnic groups apart from the ruling group would immediately seek their own gain at the expense of others and central coordination would collapse. Thus an empire depends on the central powers ability to convince vastly different ethnic groups that belonging to the empire is in the interest of all. This is only possible by continuous expansion of power for the whole of the empire, only through that is it possible to both guarantee that the individual member of an empire believes their power is increasing and maintain the central governments power as absolute over lesser powers. Any power less than absolute would invite the 2nd strongest political group to attempt a coup.

As no power is ever absolute the main drive of an empire is twofold, an ever-expanding base of power for the central government, this is done either by seeking resources out there that can be used for the benefit of the central government, or seeking to destroy all other focuses of power in the empire, usually done by systematic merging of all power in the hand of the central government. Once the nature of empires and republics is understood it is easy to see that the US has been an empire for at least several hundred years. What differs in this moment from all the previous moments in history is that for the first time, the US Empire can no longer expand without triggering a war it cannot win. Because of this it is now turning to increasingly desperate attempts to gain power in a series of meaningless wars and wholesale economic destruction of any group that could threaten the central government. In the case of an advanced empire such as the US, the central government can be understood as those who have the most money, or in another way. The US is the merger of all public power in the state and all private power in the corporate, these two merge at the top to form a core for the central government which is composed of no more than a few hundred most wealthy, powerful and influential.

Such a system instinctively views any entry into the core of its power as a threat to those already in the core. The same way a republic views expansion as a threat to those already in the republic, the core of an empire views its expansion as a threat to those already in the core. Just as a republic will only expand when all other options are used so will a core of the empire only expand when all other options are used. Towards this backdrop it is easy to see the progress of the US economic collapse in its natural light. As the last days of an empire that no longer has anywhere else to grow. Having enjoyed a success all great empires enjoy it is now at a fork in the road where the options is voluntary transformation into a republic, and most likely a splitting of the union or a last ditch attempt to move more resources from out there to in here. First option would create a quick revival of the continental US production and a quick economic recovery similar to the east European states after the collapse of the USSR. The second option would most likely create a global war similar to the end of the Third Reich.

In closing, US is not a republic that is now transforming into an empire. It has been an empire for hundreds of years, but the illusion is being lifted as its methods are now used against its own population and there is now a chance to turn it into the republic it was 250 years ago.