Monday, October 19, 2009

Pyyntö paremman hallinnon puolesta Suomessa

1.       Saattakaa voimaan demokraattiset periaatteet. Kansanvalta, sitovat kansanäänestykset, puoluejärjestelmän täydellinen uudistaminen, nykyisen puoluejohtajien harvainvallan on jäätävä menneisyyden hämärään samoin kuten Neuvostoliiton ihannointi.  

2.       Kansalaisten on saatava äänestää perustuslain sekä hallintojärjestelmän muutoksista. Lissabonin sopimus tekee suomesta Euroopan Yhdysvaltain osavaltion ja itsenäinen suomi lakkaa olemasta.

3.       Vapaa keskustelu on sallittava kaikista aiheista, uskonnoista ja mielipiteistä. Ihmisten on saatava puhua yhteiskunnassa tapahtuvista asioista. Mielipiteen julistaminen rikolliseksi siksi että mielipiteen ilmaisusta voi joku suuttua ei todellakaan kuulu demokratiaan. Kyvyttömyys ottaa vastaan kritiikkiä ja eriävän mielipiteen hiljentämisen kulttuuri ei kuulu kaksituhatta luvulle.

4.       Ihmisen keho kuuluu vain ihmiselle itselleen, ei valtiolle eikä muille ihmisille. Siten valtiovallalla ei ole oikeutta sanoa mitä aikuinen ihminen kehollaan tekee tai on tekemättä. Valtiolla ei ole oikeutta määrätä mitä terveydenhuoltoa yksityinen älyltään terve ihminen käyttää tai on käyttämättä, valtiolla ei myöskään ole oikeutta kieltää uskontoon, uskomukseen, filosofiaan perustuvaa hoitoa. Vastaavasti valtiolla ei myöskään ole oikeutta kieltää älyltään tervettä aikuista ihmistä käyttämättä mitä tahansa nautintoaineita itse haluaa.

5.       Jos valtiovallan edustajat eivät ole tietoisia hallinnoimansa alan tai johtamansa järjestön väärästä toiminnasta ei kyseiset valtiovallan edustajat ole tehtäviensä tasalla ja heidät on syytä korvata tehtävänsä paremmin osaavilla edustajilla.

6.       Suomen kansalaisella joka joutuu suomen lakien tuomitsemaksi, on oltava oikeus sanoa mielipiteensä ja äänestää kyseisten lakien sisällöstä. Henkilöä ei voida pitää rikosoikeudellisesti kyvykkäänä olemaan vastuussa omista teoistaan ja samanaikaisesti väittää henkilön olevan kuitenkin kyvytön äänestämään.

7.       Ihmisellä on oikeus valita uskonto ja uskonnollinen seurakuntansa vapaasti sekä saada omalle uskonnolleen saman hyväksynnän ja arvostuksen kuin mille tahansa muulle uskonnolle. Kaksiosainen valtion kirkko on epäoikeuden mukainen suomen lukuisia uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan. Kaikilla uskonnoilla sekä aatteilla tulee olla samat mahdollisuudet. Suomen on syytä siirtyä uskonvapaudessa kaksituhatta luvulle pois kristinuskon pimeästä keski-ajasta

8.       Sosiaaliturvaverkosto on uudistettava kokonaisuudessaan. Eläkepommia ei ole olemassa vaan suomessa on tälläkin hetkellä satoja tuhansia sosiaaliturvan varassa olevia ihmisiä jotka eivät yksinkertaisesti voi saada töitä. Koulutusta on kehitettävä, samoin työn tekeminen on oltava aina kannattavaa ilman riskiä jäädä toimeentulotuki loukkuun. Tällä hetkellä toimeentulotuki ei toimi rakenteellisten raskauksiensa takia vaan on syytä siirtyä kansalaispalkkaan joka takaa työn olevan aina kannattavaa eikä nykyistä kuoppaa voi syntyä.

9.       On oltava mahdollista tuomita todelliseen elinkautiseen vakavista rikoksista tuomitut henkilöt ilman että elinkautinen on matemaattisesti 15 vuotta. Murhattu ei nouse kuolleista 15sta vuodessa eikä murhaajan ole syytä vapautua vankilasta samassa ajassa.

10.   Talouskasvun pitäminen itseisarvona ilman vaikutusta ihmisten elämään on pähkähullua. Valtion otettava ihmisläheisemmät arvot ja palattava humaaniin demokratiaan joka arvostaa ihmisten hyvinvointia ja terveyttä yli lyhytaikaisen talouden kasvun.

11.   Vanhusten huollon tilanne on rikos ihmisyyttä vastaan. Tilanne on korjattava pikimmiten, hoitajien koulutukseen ja palkkaukseen, sekä hoito menetelmien muuttamiseen inhimillisemmäksi sekä vanhusten aktivoimiseen ja elämän loppuvuosien tekeminen elämisen arvoiseksi on oltava korjauksen pääpainona. Tähän vaadittavat rahat on tarvittaessa saatava laittamalla kaikkiin yritysten tekemiin päästökauppoihin 22 % ALV sekä laittamalla kaikille valtion virkamiehille palkkakatto joka on kahdenkertainen verrattuna mediaaniseen keskipalkkaan 25.1 euroa tunnissa. Näin valtion virkamiehen palkkakatto olisi 3765 euroa kuukaudessa sekä edustustili jonka katoksi on syytä asettaa yhden aterian sekä kahden korkeintaan 10 kilometrin matka jokaista päivää kohden. Veronmaksajilla ei ole velvoitetta tukea valtionyritysten ja virkamiesten palkkarallia.