Tuesday, March 23, 2010

Lista lyhyitä ehdotuksia suomelle.

Lista lyhyitä ehdotuksia suomelle.

1.       Lisää jätteenpolttoa ja kierrätystä.

2.       Lisää tuulivoimaa

3.       Täyskielto GMO ruualle ja eläimille GMO rehulle

4.       Kansalaispalkka

5.       Tasavero yli 20.000 euron vuosituloista

6.       Maataloustukiaisten poisto ja korvaaminen maatalous verotuksen laskemisella

7.       Eläinten oikeuksien parantaminen, tarhaeläinten valvontaan vapaaehtoisjärjestö

8.       Vanhustenhuollon kokouudistus, lääkityksen vähentäminen, aktiviteetin parantaminen ja lisääminen, hoitajien seulonnan, koulutuksen ja motivaation tason parantaminen.

9.       Mielenterveyshoitojen, erityisesti laitoshoito paikkojen lisääminen.

10.   Vakavista uusiutuvista väkivaltarikoksista tuomittujen elinkautisen armahtamattomuuden lisääminen lakiin.

11.   Koulutus mahdollisuuksien lisääminen vankiloissa.

12.   Kaksikielisyyden alasajo alueilla jossa ruotsinkielisten osuus alle 5% tai alle 100 asukasta. Virkamies ruotsin poistaminen ja ruotsille alueellisen vähemmistökielen asema.

13.   Saamen kielen, kulttuurin ja taloudellisen tilanteen parantaminen.

14.   Koulutusuudistus. Enemmän avointa keskustelua, kokeilua, pienemmät ryhmät, enemmän vapaaehtoisia aineita ja vähemmän pakollisia. Lukion kokonaiskurssimäärä voidaan korottaa mutta oppilaat saavat itse valita suuremman osan kursseistaan.

15.   Kirkon ja valtion erottaminen.

16.   Puolustusvoimien uudistus, vapaaehtoisuuspohja laajalla reservillä ilman palkkaa. Keskittyminen korkeammin koulutettuun, motivoituneeseen kevyeen jalkaväkeen.

17.   Valtion byrokratian vähentäminen, yritys pienentää verotustaakkaa leikaten kulttuuri, ulkomaanapu, byrokratia, maanpuolustus, sosiaalietuuksista. Leikaten saatu raha kohdistettava matalapalkkaisen verotuksen keventämiseen tai kokonaiseen poistamiseen.

18.   Ulkomaan avun osuus budjetista leikattava yli 90llä prosentilla seuraavassa viidessä vuodessa. Raha käytettävä pääosin mikrolainoihin, jolloin yhden vuoden aikana käytetty miljardi euroa voidaan pitää kierrossa vuodesta toiseen.

19.   Valtiolle annettava oikeus ostaa tai myydä osakkeita. Hyvänä talouden aikana on valtion syytä myydä omistustaan ja kartuttaa rahavarastoa ja maksaa velkaa pois. Huonona aikana on valtion syytä ottaa velkaa, käyttää rahavarastoaan ja arvioida PK yritysten tulevaisuuden näkymiä ja ostaa osakkeita suomalaisista yrityksistä.

20.   Koko suomea ei ole tarvetta pitää asutettuna.

21.   Kuntauudistuksen aiheuttama kaksoispalkkausjärjestelmä jossa hyvän irtisanomissuojan takia on mahdotonta irtisanoa kunnan virkamiehiä, on purettava.

22.   Valtion on kyettävä pakottamaan kuntauudistuksiin.

23.   Kyttäys, valvonta ja kansalaisoikeuksien supistamisen on loputtava.

24.   Demokratia uudistus on toteutettava, suorien kansanäänestysten lisääminen

25.   Täysi-ikäisyyden laskeminen 16 ikävuoteen

26.   Rikosoikeudellisen ikärajan laskettava 13 ikävuoteen

27.   Presidentin, pääministerin ja eduskunnan puhemiesten asemat yhdistettävä kahdeksi asemaksi kolmen sijaan. Toinen on hallituksen johtaja joka on eduskunnan valitsema ja toinen on kansan valitsema presidentti. Presidentin tehtävä on kuvastaa mitä halutaan, eduskunnan miten tämä halutaan toteuttaa.

28.   Kansanedustajien määrä laskettava 200sta korkeintaan 150. 50-100 lähempänä sopivaa.

29.   Kaikille valtion, kunnan, virkamiesten, konsulttien tai muiden veronmaksajien rahoilla eläville valtion työntekijöiden palkan katoksi laitettava matemaattinen keskipalkka eli BKT per asukas + 50% (suomessa vuonna 2008 51.062 dollaria per asukas eli maksimi olisi 76.539 dollaria vuodessa)

30.   Pätkätyön helpottaminen vahvasti sidottuna kansalaispalkkaan jolloin koko palkka jää käteen ennen kuin vuosipalkka on noin 50% bkt per asukas eli noin 20.000 euroa vuodessa jolloin ylimenevästä osuudesta lähtee tasavero

31.   Valtavan nuorisotyöttömyyden ja pahoinvoinnin korjaamiseksi kansalaispalkka, pätkätyö, sosiaaliuudistus, eläkeiän laskeminen asteittain ja siten työpaikkojen vapauttaminen. Suomessa ei ole, ja todennäköisesti ei meidän elinaikana tule työvoimapulaa muuten kuin harvoilla aloilla ja lyhytkestoisesti.

32.   Työviikon lyhentäminen asteittain neljään päivään tai kuuteen tuntiin per päivä.

33.   Kaikin tavoin on helpotettava kohoamista köyhästä luokasta keskiluokkaan.

Romanit ne kaupustelee..

Sanonpa vaan että mitä helvettiä.

 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010032311347798_uu.shtml

 

” Poliisi varoittaa aggressiivisista ulkomaalaisista kaupustelijoista

Tiistai 23.3.2010 klo 17.19

 

Varsinais-Suomen poliisille on tullut alkuviikon aikana useita ilmoituksia ulkomaalaisista kaupustelijoista, jotka ovat yrittäneet pysäyttää autoja Turun ohitustiellä.

 

Kaupustelijat ovat yleensä liikkeellä ulkomailla rekisteröidyillä autoilla. Samanlaisista tapauksista on ilmoitettu myös Salossa, Paimiossa, Raisiossa ja Kaarinassa.

 

Poliisin mukaan kaupustelu on ollut ajoittain häiritsevää ja jopa aggressiivista. Poliisi kehottaakin yleisöä välttämään epäilyttävää kaupankäyntiä.

 

Esimerkiksi kaupattavien korujen tai muun tavaran alkuperästä ei voi varmistua ja ostajan riskinä on menettää ostamansa esineet, jos myyjä on saanut ne haltuunsa laittomasti.

 

Poliisin tutkinnassa on myös romanialaisryhmän tekemä rikossarja, jossa tavarataloista on anastettu usean tuhannen euron arvosta vaatetavaraa.”

 

Mulla on idea poliiseille, mukaan lukien eduskunta ja muut laista vastaavat elimet.

 

Tehkää saatana se työnne. Teidän tehtävä on valvoa että kansalaisia rikolliset elementit poistetaan yhteiskunnasta yhteiskuntarauhan ja toiminnan takaamiseksi. Kansalaisten tehtävä ei ole opetella välttämän ohitusteille hyppiviä rikollisia, kadulla päälle tulevia ulkomaalaisia rikollisia tai muutakaan läntisen yhteiskunnan arvopohjan romahdusta ilmentävää toimintaa. Lait on tehty sen takia että ulkona voi kävellä yksin, että kaikki voivat kokea olonsa turvallisiksi riippumatta missä liikkuu ja milloin.

Ratkaisu tähän tilanteeseen on nämä asiat:

 

1, Sosiaali-etuudet suomessa on koskeva vain suomen kansalaisia.

2, Rikoksesta tai rikoksen yrityksestä kiinni saatu suomessa asuva ulkomaalainen on karkotettava, ainoana poikkeuksena erityisen vähäiset tai itsepuolustustarkoituksessa toteutetut teot. (Esimerkkinä vaikkapa hätävarjelun liioittelu voidaan erityisissä tilanteissa katsoa olevan riittämätön syy karkotukseen)

3, Ulkomaalaisen antama väärä tieto virkamiehille on pidettävä karkotuksen perusteena. Iän, sukupuolen, sukulaisuuksien, rikollisen taustan valehteleminen yms. on karkotukseen johtava rikos.

4, Läntisen tasa-arvon, ihmisoikeuksien, uskonvapauden, mielipiteenvapauden ja muiden perustavanlaatuisten vapauksien hävittämisen yritys, yrityksen tukeminen tai yrityksen ilmoittamatta jättäminen on karkottamiseen riittävä peruste.

5, Schengen alueelta tulleet turvapaikanhakijat on karkotettava yhden vuorokauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

6, Työlupa, oleskelulupa, opiskelupa on oltava äärimmäisen helposti saatavilla maahanmuuttajille. Kansalaisuuden, tai sosiaaliturvan saaminen on taas oltava äärimmäisen vaikeasti saatavissa. Kansalaisuuden on oltava kunnioituksen osoitus siitä että on selvästi halunnut sopeutua ja on sopeutunut suomeen.

Yritän kirjoittaa lisää jos jaksan.

Book now in PDF

I've finished editing, thinking about editing and generally working on my book. It is now available in PDF form here http://www.filefront.com/15907669/Rambling-by-Aki-Greus.pdf/ Anyone wanting to read it are advice to download it there. Free to print or distribute if it is unaltered and not claimed as your own. I now have the time for several students and patients in the next few months, good time to contact me if you wish to learn healing, meditation or things related. Price to be negotiated in private. The guideline i've established is a philosophical "what wage would I get if i worked the same amount of time in jobs i could currently receive" 

Thursday, March 4, 2010

Please, no more war for reproduction.

On ethnic war, the future of Europe and the 21st century war of religions.

 

Firstly, it is obvious to any observer that all species compete for inherently limited resources and attempt to achieve unlimited growth. No species voluntarily and willingly goes into extinction, all species attempt to, through biology to survive as they are best able. All actions of beings, both animal and human, can be viewed from the point of survival of firstly the individual, then the group or immediate family, then the species and eventually life as a whole. When the survival of a larger group does not threathen the survival of the smaller group or the individual then the action is self evidently easy to take. When the action taken to protect the group that is under threat threathens the individual as well then the potential benefit to the self must be greater than the threat or the benefit of not acting. Thusly, if you see someone try to kill your family, the continued existence of your family guarantees a partial continuation of your biology then you will attempt to intervene, most likely at least. However, if you see someone not related to you kill someone else also not related to you, you will be far less likely to intervene. This is because the world of limited resources means that anyone who is not closely enough related to you will be viewed as a potential threat to your survival or the survival of your offspring. As long as a group of people are genetically homogenous enough they are likely to protect one another as death of one would mean the reduction of the whole group. While conversely, if a group of people separate into 2 or more specifically identifiable genetic groups then you will be far less likely to help the competing group.

 

This is the essence of the morality of competition, attempting to ensure the maximum amount of resources for yourself, your family, your ethnic group and eventually, the whole of biological life if giving to them means no reduction for you. Therefore the important characteristic of interaction within human communities is the closeness of the two groups to one another, either socially via shared traditions and manners, or religion a shared religious practice or biology a shared ancestry. Communities which have a sufficiently unified base are unlikely to go to war with one another wars are usually started when 2 radically different groups exist in the same area. They will attempt to compete for limited resources and eventually the competition spirals out of control due to the lack of a unifying culture and turns violent and a war is likely to commence. If there is a unifying social, religion or biology then these competitions will likely remain under control and remain somewhat peaceful. This can be accomplished through a powerful centralized organization that forces a central point, such as in the historical case of the Roman Empire or modern Yugoslavia. When this centralizing power starts to lose its grip then a civil war is almost inevitable.

The drive to compete with one another over imaginary boundaries, limited resources and ethnic difference is racism and it is also inherently present in all forms of life starting from the simplest forms of life. It is an inherent attribute that is necessary for the separation and evolution of life. Were there no division based on the surrounding environment then there would be no adaptability and thus no life. Life is based on the ability to adapt to once surroundings in all aspects, in tribal behavior, biologically, socially and so forth. This ability guarantees that an animal taken from the center of its present habitual comfort area to the edge will eventually adapt so that the area that once was the center of its comfort zone will now become the edge of its comfort zone and vice versa. Without this ability to adapt biologically and socially to a change in the environment life becomes brittle and without the ability to change the first radical change in the environment which will be bound to come sooner or later even if there is no humanity, will invariably destroy all life incapable of adapting.

The first law of evolution is not the survival of the fittest, or the survival of those in the best physical condition. But survival of those best able to adapt to a rapid change in the environment. Therefore life’s ability to thrive is based on the simple question, how large is the deviation within that specific form of life. The greater it is the greater the ability for the species as a whole to adapt to changes in its environment. Thusly a species such as the domesticated bovine is dependant on its very small comfort zone. Even a relatively small change it its surrounding would kill it. While on the other hand a species such as rat can thrive in vastly different biological systems and evolve very quickly to adapt to poisons. While they have the communal awareness to avoid rat poison and traps if other rats have died from them. They are obviously showing a social group behavior comparable to human cultures though not as complex in their reasoning and ability.

However, as any biologist will know it takes a mere few generations of breeding to create the attributes desired to fit the specific surroundings of a new species. And fact of the matter is that the genetic derivation between two ethnic groups, for the sake of argument say Somalis and Finns is anywhere between 50-500 generations. This level of familiarity with the surroundings will leave its mark on the culture, society and genetics of the ethnic groups as is clearly obvious. Anywhere from muscle tissue averages, brain capacity, reproduction models, genetic disorders all make it clear that both sub-species have adapted to their actual environment. A culture and a society are not independent of the people. The culture that a society has is formed by two factors for the most part, the biological ancestry of the people and the surroundings they are in. Even a cursory look at pre-history will show that migrant tribes changed their culture as they moved to a new area, such as the Polaris worship of the North American Indians slowly turning into the womb, or the galactic core worship as they moved to the Central American mountains.  This was mainly due to the realization that the sky does not revolve around the North Star. This realization shaped the people and changed the moral, religion and eventually ethnic composition as well. As the culture and surrounding changes, the preferences for mates will change as well, to correlate with the change in the environment. This change in reproduction and preferences to fit the surrounding situation is the cornerstone of evolution. The main driving force is biology, as those less able to survive in the surrounding situation die those that remain will be better suited and pass on their genes slowly making the group as a whole more suited to their surroundings.

This social and biological drive to adapt as best as possible to the surrounding situation is what eventually separates species. Humanity has not gone through this process as there has been neither the time in generations for the slow process or the radical difference in surrounding situations for a rapid change. Were the situation in the northern inhabitable areas radically different from the southern then separation to different species would have occurred already. But all forms of high mammal life require certain, very strict requirements and we, as humans, cannot survive in such extremes that primitive forms of life would shrug off.

 

Thus this form of species diversification to meet the surrounding characteristics has not yet lead to humanity to split into two or more species as we are still able to breed across sub-species lines. It is however clear that the only way that life can evolve is for the situation to force it to evolve. No evolution can happen in a static situation where no evolution is encouraged by a change in the environment. Therefore a world with no borders, no differences and everything composing of a single form of culture and organism would cease to evolve, such a world would be less filled with life as it is now.

 

Therefore I say that this project of forcefully mixing two resisting cultures, can only lead to enhancing, not lessening of conflicts. Conflicts between two forms of life are called evolution and competition, conflicts between two social, cultural or ethnic groups are called wars. Only way to mix two cultures is by having two cultures on an equal basis of respect for each other and a long history of cohabiting, crossed breeding and even in that case it often fails as has been the case throughout history. Forcing two opposed social/cultural/ethnic groups into a single area will eventually lead to a conflict if the greatest of care and balance isn’t sought. Any but the most careful project will invariably fail as even the impression of preferring one group over another will cause the disenfranchised section to resent the process and eventually seek a violent conclusion to the grievance, individually in the form of ethnic crimes or collectively in form of ethnic warfare.

 

To say that one opposes racism, or the preference for once own ethnic/group/family identity and valuing it over others such is counter evolution and, as such, counter life. It goes against the principle that life is a competition of different groups. It is an idea that comes from the creationist view that god creates life as subservient to humanity and humanity as a whole. This idea is a delusion that separates humanity from its real ancestors, the animal world. The pain of admitting that humans are no better than animals that all wrongs we commit the animals commit and all wrongs animal commit we commit as well is second to none for those with the delusion of divinity. The delusion that they are devoid of all the conditioning biological life spent billions of years programming into us. The truth of the matter is that we are little better than animals, separated by a mere few centimeters of cerebral matter giving us the ability to dissociate from ourselves and believe we are separate from that which we are. To accept that humanity is divided into many main sub-groups and various smaller sub-groups and through that there are clear ethnic groups is to accept that we are not divine, that we have clearly been here longer than copper age civilizations in the middle-east thought. To accept that there are ethnic groups is to accept that you are mortal, to accept you are mortal is, for many, the scariest thing there is. When the people who are convinced they are divine and biology has no control over them realize this on a subconscious level they start an internal struggle. This internal struggle, is a struggle between holding their sense of superiority over themselves and thus maintain their divinity or admit who they are and lose their divinity. This is then, in the long run, an internal struggle. It is a struggle to avoid meeting the fact that humanity is no better than the worms from which we evolved from.

 

This multicultural project is then, an internal destructive ideology of self denial externalized, it is an idea that seeks to invalidate the physical world and destroy the physical support of life, the very system of evolution. This is an age old struggle between life that seeks to escape into the divine, the dissociative center of our brains and psyches and the mind which seeks to control the world around through being in the moment. The same old fight or flight drive in humanity is the same drive, through a different mechanism that drives the project for multi-ethnicity. This will only end in war and destruction as the motivation for it is not constructive, the motive is not in better understanding of the world around us but escape from the realization of biological life, its control over us and the inevitability of death. Seeking to destroy oneself out of fear and lack of control over the surrounding is a biological drive. It is fear from the understanding that situation is changing, technology is bringing a technological paradigm that will force evolution for most of humanity and those who cannot master this change know it. They know they will be unable to master this new surrounding and all it entails know that they and their offspring will suffer for it. So all they can do is both help themselves and their offspring as best as possible or seek to harm others and delay or stop this evolution.

 

When you are in an ethnically, socially and culturally fairly homogenous society and you wish to advance you can do so by either helping yourself where everyone also benefits for example, an increase in your production will increase the goods you can sell for others thus they benefit as well. Or you can seek to retain your production and power at its present levels and harm others as then your relative power will increase. This mechanism is the driving force behind evolution into altruistic or selfish social models, which is determined to be the greatest benefit to everything. If you are unable to secure sufficient power for yourself for an open destruction of competing families and biological groups such as is often done in centralized power structures. Then your best option is to attempt to convince those who will actually be harmed by your actions it is in their best interest and use the power of persuasion. Thusly democracy is not two wolves and one sheep voting on what’s for dinner. It is one wolf trying to persuade ninety eight sheep that the real threat is the buck.

 

This present trend of multiculturalism, which should be called by its more appropriate term, multi-ethnicity is a project for the old economic and political powers attempting to forment conflict that the lower and middle classes will have to fight for them as the fast advancing technological revolution on par with the industrial revolution will soon render their power void. In this situation their reproductive strategy biologically is best described as destructive to others. In this the multi-ethnic project supporters are similar to the rapists. They seek to harm others for the process of ensuring their own control, domination and advancement of their own offspring. Without using this strategy they would lose their power as there would be no need for representative democracy or centralized corporate economic model which rose after the industrial revolution and will fall before the participatory democracy and small business models made possible by fast connections and specific markets caused by the advancement in communication and transport methods.

 

This doesn’t take a massive conspiracy to bring to reality, all it takes is that biology holds sway over humanity, and it does. The competing models of “helping everyone and thus helping myself” vs the “harming others thus advancing my relative power” are the two ways an individual can advance. Our elite are in a perfect position to use the latter one. Overturning this multi-ethnic war that’s brewing and solving this situation peacefully is unlikely but not impossible. It is the humane thing to do, advancing on this path ad infinitum will only lead to a war as more and more people decide the only way to advance once own needs is to harm others while they emulate the leaders. This means that eventually this ethnic conflict will spiral into an open war, which will most likely lead to ethnic cleansing and once that Pandora’s box is opened the ethnic violence will not cease for a very violent and long time.

 

All I can say is that I implore we all admit our biological nature, our biological impulses, driving the elite into corner will only force their hand and eventually they will use everything in their power to kill everyone else. Like a lion mother backed into a corner they will defend their cubs, their families if it comes to it by annihilating the rest of us. I implore that we understand that they are not evil, we are not evil, we are simply creatures largely under the control of our biology. This is a struggle for the rights of reproduction and power in a world of limited resources. Forcing a mixing of two groups will, as I previously said, lead to war and the group that wins is the one with the biggest club and the best ability to coordinate and organize ethnic warfare. This group is white Europeans. Any look at any conflict in the past thousand years will prove this, please let’s not go through it again.